Szkolenia BHP wstępne i okresowe

 

Przeprowadzamy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to zarówno szkolenia wstępne, dla pracowników rozpoczynających pracę
w określonym zakładzie pracy, jak i również szkolenia okresowe, zarówno dla pracodawców, a także innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych oraz inżynieryjno-technicznych.