Inteligencja

 • Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R
 • Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R
 • Test Matryc Ravena
 • APIS-Z Bateria testów
 • CFT Neutralny Kulturowo Test Inteligencji
 • Skala Dojrzałości Kulturowej COLUMBIA
 • Diagnoza Możliwości Intelektualnych
 • Dziecięca Skala Rozwojowa
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera
 • Test Inteligencji OMNIBUS
 • Skale Inteligencji  i Rozwoju IDS
 • Bateria testów TIS
 • Test Rozumienia Słów
 • Test Słownikowy dla Dzieci
 • Zestaw Testów Uzdolnień