Szkolenia dla studentów i psychologów
z testów psychologicznych

 

Zapraszamy na cykl szkoleń poświęconych narzędziom psychometrycznym.

 

Uczestnicy naszych szkoleń:

  • Poznają podłoże teoretyczne, próby standaryzacyjne, zmienne demograficzne, rzetelność, trafność i informacje dotyczących normalizacji poznawanych testów;

  • Zapoznają się z zasadami analizy i interpretacji wyników;

  • Będą mieli okazję do indywidualnej pracy z testami;

  • Dowiedzą się, jakie mogą być zastosowania omawianych metod na podstawie naszych doświadczeń w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej

  • Rozwieją swoje wszelkie wątpliwości podczas wyznaczonego czasu na pytania

Indywidualne szkolenia z testów psychologicznych

 Zapraszamy studentów na indywidualne szkolenia dotyczące narzędzi psychometrycznych. Dzięki takiej formie pracy student
ma szanse w uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę na temat danego testu. Tematykę dostosowujemy w zależności od potrzeb uczestników. Kursy te mogą odbywać się także w niewielkich grupach, a ich koszt ustalany jest indywidualnie.