• DIAGNOZA I OPINIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 • DYSLEKSJA

 • DYSKALKULIA

 • BADANIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

 • DOSTSOSOWANIE WYMAGAŃ DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIA

 • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • ZWOLNIENIA Z DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO

 • ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE KONCENTRACJĘ

 • TRENIGI PAMIĘCI I UCZENIA SIĘ

 • POMOC W TRUDNOŚCIACH SZKOLNYCH

 • POMOC DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 • POMOC W TRUDNOŚCIACH W RELACJACH RÓWIEŚNICZYCH

 • LECZENIE FOBII SZKOLNEJ

 • ODKRYWANIE TALENTÓW

 • WNIOSKI DO POBRANIA

 • PODSTAWA PRAWNA – USTAWY, ROZPORZĄDZENIA

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA PRZY ZAGROŻENIU SEKTAMI

 • KOREPETYCJE

 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 • PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO POJAWIENIA SIĘ RODZEŃSTWA

 • STATUT

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI OD 0-5, 5-10, DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 • PSYCHOTERAPIA DZIECI W WIEKU DO 5l., od 5-10, 10L. I STARSZYCH

 • POMOC W KONFLIKTACH Z RODZEŃSTWEM

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA PO ŚMIERCI RODZICA LUB OPIEKUNA W WYNIKU CHOROBY, WYPADKU I INN. ZDARZEŃ LOSOWYCH