Diagnoza psychologiczna sądowa

 

- diagnoza dzieci i dorosłych po doznanej przemocy i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, alkoholowych;

- diagnoza dzieci i dorosłych po doznanej przemocy seksualnej oraz ich rodzin;

- diagnoza osób z PTSD;

- badanie więzi w rodzinie;

- diagnoza powypadkowa/potraumatyczna;

- diagnoza aktualnego stanu psychicznego;

- wydawanie opinii w sprawach rodzinych, rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących przyznania opieki nad dziećmi, cywilnych i innych.