Konsultacje

Lekcje psychologii 200,00 zł
Psychoterapia 130,00 zł
Psychoterapia rozwojowa 130,00 zł
Psychoterapia indywidualna 130,00 zł
Psychoterapia grupowa 80,00 zł
Psychoterapia zaburzeń adaptacyjnych 130,00 zł
Psychoterapia powypadkowa 130,00 zł
Psychoterapia po śmierci tragicznej 130,00 zł
Psychoterapia par 150,00 zł
Pomoc psychologiczna dla rodzin międzykulturowych 170,00 zł
Pomoc psychologiczna dla związków transseksualnych 150,00 zł
Pomoc psychologiczna dla związków homoseksualnych 150,00 zł
Psychoterapia LGBTQ 130,00 zł
Psychoterapia rodzinna 150,00 zł
Psychoterapia dzieci 130,00 zł
Psychoterapia młodzieży 130,00 zł
Psychoterapia sąsiedzka 130,00 zł
Psychoterapia osób w wieku emerytalnym 130,00 zł
Psychopterapia rodzeństwa 130,00 zł
Psychoterapia osób uzależnionych 130,00 zł
Psychoterapia osób współuzależnionych 130,00 zł
Psychoterapia nerwic 130,00 zł
Psychoterapia depresji 130,00 zł
Psychoterapia zaburzeń lękowych 130,00 zł
Psychoterapia ataków paniki 130,00 zł
Psychoterapia zaburzeń osobowości 130,00 zł
Śmiechoterapia 130,00 zł
Metody Simontona 130,00 zł
Psychoterapia bulimii 130,00 zł
Psychoterapia żarłoczności 130,00 zł
PsychoterapIa anoreksji 130,00 zł
Psychoterapia uzależnień behawioralnych 130,00 zł
Psychoterapia PTSD 130,00 zł
Psychoterapia – miasto 240,00 zł
Psychoterapia dla studentów 130,00 zł
Psychoterapia własna psychologów i psychoterapeutów 130,00 zł
Porady psychologiczne on-line 130,00 zł
Konsultacje psychologiczne on - line 130,00 zł
Psychoterapia on -line 130,00 zł
Badania psychologiczne on - line 130,00 zł
Wsparcie psychologiczne przed randką 130,00 zł
Wsparcie dla eurosierot 130,00 zł
Doradztwo zawodowe  130,00 zł
Interwencja kryzysowa  130,00 zł
Analiza marzeń sennych  130,00 zł
Szkolenia indywidualne  130,00 zł
Korepetycje z psychologii  150,00 zł
Lekcje asertywności  150,00 zł
Lekcje przywództwa  150,00 zł
Lekcje pozytywnego myślenia 150,00 zł
Trening zastępowania agresji 150,00 zł
Trening pewności siebie 250,00 zł
Zamówienie bajki terapeutycznej on - line 130,00 zł
Porady dla rodziców on - line 130,00 zł
Doradztwo psychologiczne w tworzeniu wizerunku strony WWW 130,00 zł
Porady 130,00 zł
Pomoc psychologiczna cykliczna 130,00 zł
Porady dotyczące rozwoju osobowości 130,00 zł
Pomoc psychologiczna - Mitomania 130,00 zł
Pomoc psychologiczna -Kleptomania 130,00 zł
Wydanie zaświadczenia 130,00 zł
Wydanie rekomendacji 500,00 zł
Grupy wsparcia 60,00 zł
Pomoc psychologiczna przy rozwodach 130,00 zł
Pomoc psychologiczna przy zawodach miłosnych 130,00 zł
Psychoedukacja rodziców 130,00 zł
Psychoedukacja dotycząca metod wychowawczych 130,00 zł
Psychoedukacja dot. form stymulowania rozwoju dziecka 130,00 zł
Psychoedukacja dot. uzależnień 130,00 zł
Psychoedukacja dot. stylu życia 130,00 zł
Psychoedukacja w szkołach 130,00 zł
psychoedukacja w sytuacjach traumy 130,00 zł
Pomoc psychologiczna – wzrost potraumatyczny 130,00 zł
Psychoprofilaktyka 130,00 zł
Psychoprofilaktyka uzależnień 130,00 zł
Psychoprofilaktyka otyłości 130,00 zł
Psychoprofilaktyka wykorzystywania seksualnego 130,00 zł
Psychoprofilaktyka dotycząca sekt 130,00 zł
Psychoprofilaktyka zaburzeń emocjonalnych 130,00 zł
Coaching 150,00 zł
Coaching indywidualny 150,00 zł
Coaching grupowy 150,00 zł
Coaching w firmach 150,00 zł
Coaching rodzicielski 150,00 zł
Life coaching 150,00 zł
Buisiness coaching 150,00 zł
Coaching zdrowia 150,00 zł
Coaching pozytywny 150,00 zł
Coaching I generacji 150,00 zł
Coaching II generacji 150,00 zł
Konsultacje psychologiczne medycyny pracy 130,00 zł
Badanie dla kierowców (psyhotesty) 150,00 zł
Psychotesty dla sprawców wypadku 150,00 zł
Psychotesty po utracie prawa jazdy za punkty 150,00 zł
Psychotesty po utracie prawa jazdy zpowodu alkoholu 150,00 zł
Badania inspektorów drogowych 150,00 zł
Badania egzaminatorów prawa jazdy 150,00 zł
Badania instruktorów prawa jazy 150,00 zł
Badania z zakresu medycyny pracy osób wykonujących zawody wymagające szczególnej sprawności psychomotorycznej 150,00 zł
Psychotesty operatorów żurawi, koparkoładowarek, wózków widłowych i innych 150,00 zł
Badania na broń 450,00 zł
Badania na broń Palmera 450,00 zł
Badania sędziów i prokuratorów 250,00 zł
Badania kuratorów rodzinnych, sądowych, społecznych 250,00 zł
Badania syndyków 250,00 zł
Badania strażników gminnych i miejskich 250,00 zł
Badania osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa 240,00 zł
Badania pracowników ochrony fizycznej 240,00 zł
Badania pracowników zabezpieczenia technicznego 240,00 zł
Badanie osób bezpośrednio zajmujących się wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu policyjnym i wojskowym 250,00 zł
Badania preferencji zawodowych 130,00 zł
Opinie psychologiczne po wypadkach 450,00 zł
Psychoedukacja bezpieczeństwa 130,00 zł
Badania odwoławcze 280,00 zł
Badania Starszych Strażników Leśnych 130,00 zł
Badania Strażników Leśnych 130,00 zł
Bezpieczeństwo drogowe 130,00 zł
Konsultacje dla kandydatów do Służb Mundurowych 130,00 zł
Diagnoza i opinie psychologiczno - pedagogiczne 130,00 zł
Dysleksja 450,00 zł
Dyskalkulia 450,00 zł
Badanie dojrzałości szkolnej 240,00 zł
Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia 240,00 zł
Pomoc psychologiczno pedagogiczna 130,00 zł
Zwolnienia z drugiego języka obcego 130,00 zł
Zajęcia wzmacniające koncentrację 130,00 zł
Trening pamięci i uczenia się 130,00 zł
Pomoc w trudnościach szkolnych 130,00 zł
Pomoc dla przedszkolaków 130,00 zł
Pomoc w trudnościach w relacjach rówiesniczych 130,00 zł
Leczenie fobii szkolnej 130,00 zł
Odkrywanie talentów 130,00 zł
Pomoc psychologiczna przy zagrożeniu sektami 130,00 zł
Profilaktyka uzaleznień 130,00 zł
Przygotowanie dziecka do pojawienia się rodzeństwa 130,00 zł
Pomoc psychologiczna dla dzieci 0-5l, 5-10l, młodzieży i dorosłych 130,00 zł
Psychoterapia dzieci w wieku do 5l., od 5 do 10l. 10l. i starszych  130,00 zł
Pomoc w konfliktach z rodzeństwem 130,00 zł
Pomoc psychologiczna po śmierci rodzica lub opiekuna w wyniku choroby, wypadku i innych zdarzeń losowych 130,00 zł
Szkolenia miękkie 300,00 zł
Szkolenia twarde 300,00 zł
Szkolenia biznesowe 300,00 zł
Szkolenia BHP 300,00 zł
Treningi intrapsychiczne 300,00 zł
Treningi interpersonalne 300,00 zł
Szkolenia indywidualne  300,00 zł
Szkolenia on-line 300,00 zł
Szkolenia dla psychologów i studentów psychologii 300,00 zł
Wywiady , reportaże dotyczące miłości 130,00 zł
Psychologiczna porada matrymonialna 130,00 zł
Badanie psychologiczne gotowości do związku 130,00 zł
Psychoedukacja w zakresie tematu miłości 130,00 zł
Warsztat o miłości 400,00 zł
Wywiady o miłości 300,00 zł
Wykaz literatury o miłości 130,00 zł
Porady dla zakochanych 130,00 zł
Psychoterapia małżeństw 150,00 zł
Psychoterapia w sytuacji zdrady 130,00 zł
Pomoc psychologiczna w zakresie poprawy jakości komunikacji 130,00 zł
Psychoterapia uzależnień 130,00 zł
Pomoc psychologiczna w sytuacji adopcji 130,00 zł
Psychoterapia w obliczu rozwodu 130,00 zł
Przygotowanie dziecka do rozwodu 130,00 zł
Psychoterapia niepłodności 130,00 zł
Psychoterapia rodziny z osobą chorą 130,00 zł
Psychoterapia eurosierot 130,00 zł
Mediacje  240,00 zł
Diagnoza zasobów rodzinnych 240,00 zł
Psychoedukacja dotycząca profilaktyki zdrowia psychicznego dziecka 130,00 zł
Diagnoza neuropsychologiczna 400,00 zł
Psychoedukacja w zakresie adaptacji  do emerytury 130,00 zł
Ocena zdolności do sprzadzenia testamentu 130,00 zł
Diagnoza otępień 400,00 zł
Pomoc neuropsychologiczna w chorobie Parkinsona 150,00 zł
Pomoc neuropsychologiczna w chorobie Alzhaimera 150,00 zł
Pomoc neuropsychologiczna w przypadku urojeń na podlożu otępiennym 130,00 zł
Badanie pamięci 200,00 zł
Uwaga i koncentracja 200,00 zł
Rehabilitacja neuropsychologiczna 150,00 zł
Rehabilitacja neuropsychologiczna po wylewie 150,00 zł
Rehabilitacja neuropsychologiczna po wypadku 150,00 zł
Rehabilitacja neuropsychologiczna po zawale 150,00 zł
Praca z pamięcią i inteligencją 150,00 zł
Psychoedukacja osób starszych 130,00 zł
Psychoedukacja w sytuacji wdowieństwa 130,00 zł
Psychoedukacja w sytuacji samotności 130,00 zł
Psychoedukacja w sytuacji konfliktów z dziećmi 130,00 zł
Samobójstwa – pomoc psychologiczna i psychoedukacja 130,00 zł
Psychoedukacja dotycząca związków osób starszych 130,00 zł
Psychoedukacja z zakresu rozwoju osób starszych 130,00 zł
Konsultacja psychologiczna z andragogiką 130,00 zł
Sesja profesjonalnego relaksu dla osób dojrzałych 130,00 zł
Psychoedukacja z zakresu długowieczności 130,00 zł
Badanie wariografem 200,00 zł
Rekrutacja pracownika przy pomocy wariografu 130,00 zł
Pomoc w przygotowaniu się do badania 130,00 zł
Psychoedukacja – Ineligencja emocjonalna 130,00 zł
Wywiady, reportaże dotyczące transseksualizmu 130,00 zł
Wywiady, reportaże dotyczące agorofobii 130,00 zł
Wywiady, reportaże dotyczące sekt 130,00 zł
Pyschoedukacja w zjawiskach społecznych 130,00 zł
Pomoc psychologiczna przy zmianie zawodu u osób dojrzałych 130,00 zł
Badania więzi w rodzinie 600,00 zł
Badania postaw rodzicielskich 240,00 zł
Badania do procesu adopcyjnego 360,00 zł
Badania w językach obcych 200,00 zł
Badania preferencji zawodowych 130,00 zł
Badania w kierunku wyboru szkoły, studiów, specjalizacji, zawodu 130,00 zł
Badanie osobowości 350,00 zł
Badania pamięci 250,00 zł
Badania rozwoju dziecka 240,00 zł
Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R 280,00 zł
Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R 280,00 zł
Test Matryc Ravena 130,00 zł
APIS-Z  200,00 zł
CFT Neutralny Kulturowo Test Inteligencji 200,00 zł
Skala Dojrzałości Kulturowej COLUMBIA 130,00 zł
Dziecięca Skala Rozwojowa 300,00 zł
Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera 200,00 zł
Test Inteligencji OMNIBUS 200,00 zł
Skale Inteligencji  i Rozwoju IDS 130,00 zł
Bateria testów TIS 200,00 zł
Test Rozumienia Słów 130,00 zł
Test Słownikowy dla Dzieci 130,00 zł
Zestaw Testów Uzdolnień 300,00 zł
DINEMO Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej 130,00 zł
KKS Kwestionariusz Kompetencji Społecznych 130,00 zł
INTE Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 130,00 zł
Test SIE-T Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze 130,00 zł
PKIE Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 130,00 zł
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości 250,00 zł
MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny 130,00 zł
EPQR Kwestionariusz Osobowości Eysencka 150,00 zł
IVE Kwestionariusz Impulsywności 130,00 zł
NEO-FFI Inwentarz Osobowości 150,00 zł
NEO-PI-R Inwentarz Osobowości 150,00 zł
TO Test Osobowości 130,00 zł
TO-Z Test Osobowości i Zainteresowań 130,00 zł
bhi-12 kwestionariusz Nadziei Podstawowej 130,00 zł
Skala Człowiek w Pracy 130,00 zł
LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć 130,00 zł
STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dorosłych 130,00 zł
STAIC Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dzieci 130,00 zł
GSES Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności 130,00 zł
IPP Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej 130,00 zł
Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli 130,00 zł
Kwestionariusz Metafory Czasu 130,00 zł
Kwestionariusz Nadziei na Sukces 130,00 zł
KompOs Kwestionariusz Kompetencji Osobistej 130,00 zł
Kwestionariusz Ustosunkowań 130,00 zł
LOT-R Test Orientacji Życiowej 130,00 zł
Test Niedokończonych Zdań Rottera (dzieci, młodzież, dorośli) 150,00 zł
SCID-I Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny  200,00 zł
SCID-II Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny 200,00 zł
Skala Dyrektywności 130,00 zł
SES Skala Samooceny Rosenberga 130,00 zł
Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych 130,00 zł
Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych 130,00 zł
SWLS Skala Satysfakcji z Życia 130,00 zł
TIC Ocena Potencjału Motywacyjnego w sytuacji Pracy 130,00 zł
ACL - Lista Przymiotnikowa ACL (Adjective Check List) 130,00 zł
UMACL Przymiotnikowa Skala Nastroju 130,00 zł
CAT-A 130,00 zł
CAT-H 130,00 zł
TAT 130,00 zł
Test Drzewa 130,00 zł
Test Rorschacha 130,00 zł
Scenotest 300,00 zł
SZONDI Eksperymentalna Diagnostyka Potrzeb 130,00 zł
FTT - Test Bajek 240,00 zł
Test Piramid Barwnych 130,00 zł
TCT-DP Rysunkowy Test Twórczego Myślenia 130,00 zł
Test Pamięci Wzrokowej Bentona 150,00 zł
CTT Kolorowy Test Połączeń 130,00 zł
CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego 130,00 zł
Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu DUM 130,00 zł
MINIMENTAL Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego 130,00 zł
Test Płynności Figuralnej Ruffa 130,00 zł
Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu 200,00 zł
WCST Test Sortowania Kart z Wisconsin  200,00 zł
Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej 130,00 zł
Komunikacja w Bliskich Związkach 130,00 zł
Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców 130,00 zł
Kwestionariusz Relacji Rodzinnych 130,00 zł
Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych 130,00 zł
Skala Oceny Rodziny 130,00 zł
Skala Postaw Rodzicielskich 130,00 zł
Test Rodzice a Młodzież 130,00 zł
Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic-Dziecko 130,00 zł
CISS Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych 130,00 zł
COPE Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 130,00 zł
Skala do Pomiaru Typu D 130,00 zł
Test Jak Sobie Radzisz? 130,00 zł
Kwestionariusz Poczucia Stresu 130,00 zł
Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem 130,00 zł
PSS-10 Skala Odczuwanego Stresu  130,00 zł
CSS Czytanie Sensownych Słów 130,00 zł
Test Domek Krasnoludków 130,00 zł
Łatysz 130,00 zł
Nieznany Język 130,00 zł
Skala Umiejętności Fonologicznych 130,00 zł
SKREŚL Czytanie ze Skreśleniami 130,00 zł
Test Stosunków Szkolnych 130,00 zł
Usuwanie Fonemów 130,00 zł
Uzupełnianie Zdań 130,00 zł
ZETO Zetotest 130,00 zł
Kwestionariusz Ja i Moja Szkoła 130,00 zł
Ja Wobec Klasy - Klasa Wobec Mnie 130,00 zł
FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania Kwestionariusz Temperamentu 130,00 zł
PTS Kwestionariusz Temperamentu 130,00 zł
EAS Kwestionariusz Temperamentu 130,00 zł
EAS-C, EAS-D 130,00 zł
HERMANS Metoda Konfrontacji Ze Sobą 130,00 zł
KKW Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu 130,00 zł
Kwestionariusz Postaw Życiowych 130,00 zł
Lista Wartości Osobistych 130,00 zł
RVS Skala Wartości Rokeacha 130,00 zł
Wielowymiarowy Kwestionariusz Kompetencji 200,00 zł
Wstępna Orientacja Zawodowa 250,00 zł
Test Zdolności Językowych 130,00 zł
D2 Test Do Badania Uwagi 130,00 zł
FROSTIG Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej 150,00 zł
Test Językowy LEKSYKON 130,00 zł
MFF Test Porównywanie Znanych Kształtów 130,00 zł
Test Szybkiego Nazywania 130,00 zł
TUS Testy Uwagi i Spostrzegawczości 130,00 zł
AIS Skala Akceptacji Choroby 130,00 zł
BPCQ Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu 130,00 zł
CESC Skala Kontroli Emocji 130,00 zł
CSQ Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem 130,00 zł
GHQ Ocena Zdrowia Psychicznego wg Goldberga 130,00 zł
Inwentarz Zachowań Zdrowotnych 130,00 zł
Lista Kryteriów Zdrowia 130,00 zł
MHLC Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia 130,00 zł
Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 130,00 zł
Mini-MAC Skala Przystosowania Psychicznego Do Choroby Nowotworowej 130,00 zł
Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia 130,00 zł
PRF Lista Oczekiwań Pacjenta 130,00 zł
Skala Ekspresji Gniewu 130,00 zł
Skala Typu A/B 130,00 zł
TYP-A Skala Typu A 130,00 zł
Test MoCA 130,00 zł
Test Rysowania Zegara 130,00 zł
Testy Triady Organicznej 130,00 zł
Test Bender 150,00 zł
Badanie Kwestionariuszem HIT 130,00 zł

 

Badania

Badania więzi w rodzinie 600
Badania postaw rodzicielskich 240
Badania do procesu adopcyjnego 360
Badania w językach obcych 200
Badania preferencji zawodowych 130
Badania w kierunku wyboru szkoły, studiów, specjalizacji, zawodu 130
Badanie osobowości 250-450
Badania pamięci 250
Badania rozwoju dziecka 240
Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R 280
Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R 280
Test Matryc Ravena 130
APIS-Z  200
CFT Neutralny Kulturowo Test Inteligencji 200
Skala Dojrzałości Kulturowej COLUMBIA 130
Dziecięca Skala Rozwojowa 300
Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera 200
Test Inteligencji OMNIBUS 200
Skale Inteligencji  i Rozwoju IDS 130
Bateria testów TIS 200
Test Rozumienia Słów 130
Test Słownikowy dla Dzieci 130
Zestaw Testów Uzdolnień 300
DINEMO Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej 130
KKS Kwestionariusz Kompetencji Społecznych 130
INTE Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 130
Test SIE-T Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze 130
PKIE Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 130
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości 250
MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny 130
EPQR Kwestionariusz Osobowości Eysencka 150
IVE Kwestionariusz Impulsywności 130
NEO-FFI Inwentarz Osobowości 150
NEO-PI-R Inwentarz Osobowości 150
TO Test Osobowości 130
TO-Z Test Osobowości i Zainteresowań 130
bhi-12 kwestionariusz Nadziei Podstawowej 130
Skala Człowiek w Pracy 130
LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć 130
STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dorosłych 130
STAIC Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dzieci 130
GSES Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności 130
IPP Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej 130
Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli 130
Kwestionariusz Metafory Czasu 130
Kwestionariusz Nadziei na Sukces 130
KompOs Kwestionariusz Kompetencji Osobistej 130
Kwestionariusz Ustosunkowań 130
LOT-R Test Orientacji Życiowej 130
Test Niedokończonych Zdań Rottera (dzieci, młodzież, dorośli) 150
SCID-I Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny  200
SCID-II Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny 200
Skala Dyrektywności 130
SES Skala Samooceny Rosenberga 130
Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych 130
Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych 130
SWLS Skala Satysfakcji z Życia 130
TIC Ocena Potencjału Motywacyjnego w sytuacji Pracy 130
ACL - Lista Przymiotnikowa ACL (Adjective Check List) 130
UMACL Przymiotnikowa Skala Nastroju 130
CAT-A 130
CAT-H 130
TAT 130
Test Drzewa 130
Test Rorschacha 130
Scenotest 300
SZONDI Eksperymentalna Diagnostyka Potrzeb 130
FTT - Test Bajek 240
Test Piramid Barwnych 130
TCT-DP Rysunkowy Test Twórczego Myślenia 130
Test Pamięci Wzrokowej Bentona 150
CTT Kolorowy Test Połączeń 130
CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego 130
Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu DUM 130
MINIMENTAL Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego 130
Test Płynności Figuralnej Ruffa 130
Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu 200
WCST Test Sortowania Kart z Wisconsin  200
Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej 130
Komunikacja w Bliskich Związkach 130
Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców 130
Kwestionariusz Relacji Rodzinnych 130
Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych 130
Skala Oceny Rodziny 130
Skala Postaw Rodzicielskich 130
Test Rodzice a Młodzież 130
Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic-Dziecko 130
CISS Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych 130
COPE Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 130
Skala do Pomiaru Typu D 130
Test Jak Sobie Radzisz? 130
Kwestionariusz Poczucia Stresu 130
Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem 130
PSS-10 Skala Odczuwanego Stresu  130
CSS Czytanie Sensownych Słów 130
Test Domek Krasnoludków 130
Łatysz 130
Nieznany Język 130
Skala Umiejętności Fonologicznych 130
SKREŚL Czytanie ze Skreśleniami 130
Test Stosunków Szkolnych 130
Usuwanie Fonemów 130
Uzupełnianie Zdań 130
ZETO Zetotest 130
Kwestionariusz Ja i Moja Szkoła 130
Ja Wobec Klasy - Klasa Wobec Mnie 130
FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania Kwestionariusz Temperamentu 130
PTS Kwestionariusz Temperamentu 130
EAS Kwestionariusz Temperamentu 130
EAS-C, EAS-D 130
HERMANS Metoda Konfrontacji Ze Sobą 130
KKW Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu 130
Kwestionariusz Postaw Życiowych 130
Lista Wartości Osobistych 130
RVS Skala Wartości Rokeacha 130
Wielowymiarowy Kwestionariusz Kompetencji 200
Wstępna Orientacja Zawodowa 250
Test Zdolności Językowych 130
D2 Test Do Badania Uwagi 130
FROSTIG Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej 150
Test Językowy LEKSYKON 130
MFF Test Porównywanie Znanych Kształtów 130
Test Szybkiego Nazywania 130
TUS Testy Uwagi i Spostrzegawczości 130
AIS Skala Akceptacji Choroby 130
BPCQ Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu 130
CESC Skala Kontroli Emocji 130
CSQ Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem 130
GHQ Ocena Zdrowia Psychicznego wg Goldberga 130
Inwentarz Zachowań Zdrowotnych 130
Lista Kryteriów Zdrowia 130
MHLC Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia 130
Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 130
Mini-MAC Skala Przystosowania Psychicznego Do Choroby Nowotworowej 130
Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia 130
PRF Lista Oczekiwań Pacjenta 130
Skala Ekspresji Gniewu 130
Skala Typu A/B 130
TYP-A Skala Typu A 130
Test MoCA 130
Test Rysowania Zegara 130
Testy Triady Organicznej 130
Test Bender 150
Badanie Kwestionariuszem HIT 130