Osobowość – projekcyjne

 

 

                                         Usługa Cena              
CAT-A - Test Apercepcji I Tematycznej dla Dzieci - Wersja z Postaciami Zwierząt 450,00 zł 
CAT-H - Test Apercepcji Tematycznej dla Dzieci - Wersja z Postaciami Ludzi 450,00 zł 
CAT-S - Suplement do Testu Apercepcji dla Dzieci 450,00 zł 
FTT - Test Bajek* 450,00 zł 
RISB - Test Niedokończonych Zdań Rottera 250,00 zł 
ROR Test Rorschacha - tablice Wycena indywidualna
Scenotest Wycena indywidualna
TAT - Test Apercepcji Tematycznej 450,00 zł
TPB - Test Piramid Barwnych * 450,00 zł

 

 

Rodzina

 

 

                                         Usługa Cena              
CDI 2 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży
250,00 zł 
CONNERS 3 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących 350,00 zł 
CUIDA - Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów 350,00 zł 
KKM - Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej* 450,00 zł 
KKMiP - Komunikacja w bliskich związkach*
450,00 zł 
KPR-Roc - Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców*                  350,00 zł
KRR - Kwestionariusz Relacji Rodzinnych* 850,00 zł
KRR Kwestionariusz Ról Rodzinnych 250,00 zł
KSP - Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych* 250,00 zł
PSI-4 Inwentarz Stresu Rodzicielskiego 350,00 zł
SIPA Inwentarz Stresu Rodzicielskiego dla Rodziców Nastolatków
350,00 zł
SOR - Skale Oceny Rodziny 450,00 zł
SPR-2 - Rodzice a młodzież* 450,00 zł
TKR Test Kompetencji Rodzicielskich 350,00 zł
Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic-Dziecko 350,00 zł

 

 

Stres

                                         Usługa Cena              
CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych 250,00 zł 
COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 250,00 zł 
DS14 - Skala do Pomiaru Typu D 250,00 zł 
JSR - Jak Sobie Radzisz? 250,00 zł 
KPS - Kwestionariusz Poczucia Stresu* 250,00 zł 
Mini-COPE - Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 250,00 zł 
PSS-10 - Skala Odczuwanego Stresu                  250,00 zł
SIPA Inwentarz Stresu Rodzicielskiego dla Rodziców Nastolatków 350,00 zł 

 

 

Szkoła

 

 

                                             Testy Cena            
ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu 350,00 zł 
CDI 2 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży 250,00 zł 
CSS3 - Czytanie Sensownych Słów dla klasy III 250,00 zł 
CONNERS 3 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących 350,00 zł 
CSS5 - Czytanie Sensownych Słów dla klasy V 250,00 zł 
DOMEK - Domek Krasnoludków 250,00 zł 
DYK3 - Dyktando dla klasy III 250,00 zł 
DYK5 - Dyktando dla klasy V 250,00 zł 
DYSLEKSJA 3 - Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej 950,00 zł 
IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat 950,00 zł 
IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym 950,00 zł 
Łatysz 250,00 zł 
NJ - Nieznany Język 250,00 zł 
SIPA Inwentarz Stresu Rodzicielskiego dla Rodziców Nastolatków 250,00 zł 
SKALA F - Skala Umiejętności Fonologicznych* 250,00 zł 
SKREŚL - Czytanie ze Skreśleniami 250,00 zł 
UF3 - Usuwanie Fonemów dla klasy III 250,00 zł 
UF5 - Usuwanie Fonemów dla klasy V 250,00 zł 
UZ - Uzupełnianie Zdań 250,00 zł 
ZETO - Zetotest 250,00 zł 
Ja Wobec Klasy - Klasa Wobec Mnie 450,00 zł 

 

 

Temperament

 

 

                                         Usługa Cena              
EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej EPQ-R(S) 250,00 zł 
FCZ-KT(R) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej 250,00 zł 
PTS - Kwestionariusz Temperamentu PTS
250,00 zł 

 

 

Testy HR

 

 

 

                                         Usługa Cena              
BIP Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy 250,00 zł 
CwP - Skala Człowiek w Pracy 250,00 zł 
LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego 250,00 zł 
LJI Sytuacyjny Test Menedżerski 250,00 zł 
LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć 350,00 zł 
Poker Osobowościowy (Personality Poker) Wycena indywidualna 
TIC Test Intentio Consensio (Ocena potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy)                                                250,00 zł
WERK Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi 250,00 zł 
WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP 350,00 zł 

 

 

Wartości

 

 

                                         Usługa Cena              
HERMANS - Metoda Konfrontacji z Sobą Hermansa - 2000 Wycena indywidualna 
HERMANS-CD Metoda Konfrontacji z sobą Hermansa 2000 program do obliczania wyników Wycena indywidualna 
KPŻ - Kwestionariusz Postaw Życiowych 250,00 zł 
LWO - Lista Wartości Osobistych 250,00 zł 
RVS - Skala Wartości Rokeacha 250,00 zł 

 

 

Zainteresowania

 

 

                                         Usługa Cena              
TO-Z - Test Osobowości i Zainteresowań * 250,00zł 
TZ - Test Zainteresowań * 250,00zł 
WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP 350,00zł 
Wstępna Orientacja Zawodowa WOZ - program komputerowy 250,00zł 

 

 

Narzędzia do badania osób niepolskojęzycznych

 

 

                                         Usługa Cena              
Funkcjonalna Ocena Trudności Szkolnych Uczniów przybyłych z Ukrainy (FOTSU) Wycena indywidualna 
Niewerbalny Test Inteligencji TONI-4 Wycena indywidualna
Niewerbalny Test Sortowania Kart Stroopa NSCST Wycena indywidualna 
Sprawdziany Mat I-III. Arkusze - wersja ukraińska Wycena indywidualna
Sprawdziany Mat IV-VIII. Arkusze - wersja ukraińska Wycena indywidualna 
Ukraińsko-Angielski Kwestionariusz Analizy Rozwoju oraz Aktualnych Trudności Dzieci i Młodzieży  Wycena indywidualna
Ukraińsko-Polski Kwestionariusz Analizy Rozwoju oraz Aktualnych Trudności Dzieci i Młodzieży Wycena indywidualna
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS (ukraińskojęzyczne) Wycena indywidualna
Zestaw Kwestionariuszy Becka dla Dzieci i Młodzieży BYI-2: BSCI-Y, BAI-Y, BDI-Y, BANI-Y, BDBI-Y (ukraińsko- i rosyjskojęzyczne) Wycena indywidualna Wycena indywidualna
Inwentarz Depresji Becka BDI-II (ukraińsko- i rosyjskojęzyczne) Wycena indywidualna
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży CDI-2 (ukraińskojęzyczne) Wycena indywidualna
Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów CUIDA (ukraińsko- i rosyjskojęzyczne) Wycena indywidualna
Inwentarz Osobowości NEO-FFI (ukraińskojęzyczne) Wycena indywidualna
Test Kompetencji Rodzicielskich TKR (ukraińsko- i rosyjskojęzycznych) Wycena indywidualna

 

 

Narzędzia diagnozy klinicznej i edukacyjnej

 

 

                                         Usługa Cena              
Bateria diagnozy funkcji poznawczych - wersja skrócona. PU1 LITE Wycena indywidualna 
Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat Wycena indywidualna Wycena indywidualna
Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 13-16 lat Wycena indywidualna
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich - wersja skrócona. BATERIA-8S Wycena indywidualna 
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów powyżej 16. roku życia. BATERIA-16 plus Wycena indywidualna 
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat - wersja skrócona. BATERIA-10/12S Wycena indywidualna 
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 13-15 lat. BATERIA 13/15 Wycena indywidualna
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat. BATERIA-10/12 Wycena indywidualna
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat. Bateria-7/9 Wycena indywidualna
Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich - WERSJA SKRÓCONA. BATERIA-5/6S Wycena indywidualna
Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Rewizja 2015. Bateria-5/6R Wycena indywidualna
Diagnoza Rozwoju Osobowościowego Młodzieży Niedostosowanej Społecznie DROM Wycena indywidualna Wycena indywidualna
Diagnoza Więzi Rodzinnych Dzieci i Młodzieży Wycena indywidualna
Funkcjonalna Ocena Trudności Szkolnych Uczniów przybyłych z Ukrainy (FOTSU) Wycena indywidualna
Krótka Skala Rozwoju Dziecka KSRD od 12 m.ż. do 12 r.ż. Wycena indywidualna
Krótka Skala Rozwoju Niemowlęcia od 1 do 12 m.ż. Wycena indywidualna
Kwestionariusz Agresywności Młodzieży - KAMRE2 350,00 zł
Kwestionariusz Agresywności Młodzieży - Reaktywność Emocjonalna KAMRE 350,00 zł 
Kwestionariusz Relacji z Rodzeństwem w okresie adolescencji KRR 350,00 zł 
Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R 350,00 zł 
Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji REHAB Wycena indywidualna
Neuropsychologiczna Diagnoza Dziecka NDD Wycena indywidualna
Niewerbalny Test Inteligencji TONI-4 Wycena indywidualna
Niewerbalny Test Sortowania Kart Stroopa NSCST Wycena indywidualna
Obrazkowy Test Słownikowy - Rozumienie OTSR 350,00 zł
Profil Sensoryczny Dziecka PSD 250,00 zł
Profil sprawności grafomotorycznych PSG 250,00 zł
Profil Zainteresowań Zawodowych dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych 250,00 zł
Profil zainteresowań zawodowych PZZ 350,00 zł
Skala Gotowości Matematycznej i Ryzyka Dyskalkulii SGMiRD   Wycena indywidualna
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) Wycena indywidualna
Skala oceny sprawności grafomotorycznych SOSG 250,00 zł
Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego SOWKUT 350,00 zł
Skala Rozwoju Emocjonalnego dzieci w wieku 3-6 lat. SkaRE 250,00 zł
Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły SRD6 250,00 zł
Skale Objawowe Zaburzeń Lękowych SOZL – Agorafobia, Napady paniki, Mutyzm wybiórczy, Fobia specyficzna, Lęk separacyjny, Lęk uogólniony, Lęk społeczny 450,00 zł
Skale Objawowe Zaburzeń Okresu Adolescencji – Zaburzenia zachowania, Nadpobudliwość psychoruchowa, Zaburzenia odżywiania, Depresja, Ryzyko prób samobójczych  450,00 zł
Sortowanie Kart dla Dzieci SKD 350,00 zł
Test czytania głośnego - Dom Marka. [DM] 250,00 zł
Test Fluencji Słownej (TFS) 250,00 zł
Test Relacji Rodzinnych (TRR) 1200,00 zł
Test Uczenia się Słuchowego TUS 250,00 zł
Testy cichego czytania dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych TCC 250,00 zł
Wielowymiarowy Kwestionariusz Nastawienia WKN 250,00 zł
Zaburzenia okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (ZONiWD-2) – Lęk separacyjny, Lęk społeczny, Mutyzm wybiórczy, Zaburzenia adaptacyjne, Lęk uogólniony, Zespół Touretta, Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, Reaktywne zaburzenia przywiązania, Zaburzenia selektywności przywiązania 450,00 zł
Zaburzenia okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (ZONiWD) – Depresja, Autyzm, Zaburzenia snu, Nadmierna płaczliwość, Przejadanie się, Utrata łaknienia, Atypowe zaburzenia jedzenia, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, Rozwojowe zaburzenie koordynacji. 450,00 zł
Zestaw diagnozy podstawowej dla przedszkoli  Wycena indywidualna
Zestaw diagnozy pogłębionej dla przedszkoli Wycena indywidualna
Zestaw metod diagnozy lateralizacji Wycena indywidualna
Zestaw metod diagnozy trudności w czytaniu. Test Dekodowania Wycena indywidualna
Zestaw Spr. Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Edukacja wczesnoszkolna. Klasa III/IV Wycena indywidualna
Zestaw sprawdzianów polonistycznych dla PPP. Szkoła podstawowa Wycena indywidualna
Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Edukacja Wczesnoszkolna. Wycena indywidualna
Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasy IV-VIII Wycena indywidualna
Znormalizowane Sprawdziany Znajomości Zasad Ortograficznych dla uczniów klas II-VI  Wycena indywidualna

 

 

 

Narzędzia diagnozy w organizacji 

 

 

Usługa Cena 
Narzędzia diagnozy klinicznej i edukacyjnej Wycena indywidualna
Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R Wycena indywidualna
Psychokognitywne Skale Efektywności Zawodowej MINDSET® Wycena indywidualna
Skale Oceny Stanu Psychicznego Pracownika SOSPP Wycena indywidualna
System Profilowania Kompetencji PROFILSET® Wycena indywidualna
TECHNOSTRES. Skale do pomiaru sposobu postrzegania technologii Wycena indywidualna

 

                                         Usługa Cena              
Kwestionariusz Celów Aktywności Fizycznej KCAF Wycena indywidualna
Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R Wycena indywidualna
Kwestionariusz Relacji z Rodzeństwem w okresie adolescencji KRR Wycena indywidualna
Kwestionariusz SATAQ 3 Wycena indywidualna
Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji REHAB Wycena indywidualna
Piękno i Zdrowie PIZ Wycena indywidualna
Skala Oceny Ciała (Body Esteem Scale) Wycena indywidualna
Wiedza i Nawyki Żywieniowe WINŻ Wycena indywidualna

 

 

 

 

Znormalizowane Sprawdziany Znajomości Zasad Ortograficznych dla uczniów klas II-VI