Mając na celu ochronę pszczół miodnych i dziko żyjących owadów zapylających, które masowo wymierają m.in.w wyniku chemizacji rolnictwa, zmian klimatycznych, chorób oraz niszczenia ich siedlisk Instytut „Empiria.pl” wspiera projekt Greenpeace, który zakłada budowę w miastach tak zwanych hoteli dla owadów zapylających i w ten sposób zamierza stworzyć im dogodne miejsce do życia, rozmnażania i pracy, czyli zapylania, dzięki czemu możemy cieszyć się miejską przyrodą. Aby zbudować hotele dla pszczół, potrzeba jednak funduszy. Każdy z nich kosztuje kilkaset złotych. Dzięki adopcji pszczół mamy swój wkład w powstawanie tych hoteli i ochronę pszczół miodnych i dziko żyjących owadów zapylających.