COACHING

Coaching to indywidualna praca z trenerem pozwalająca rozpoznać własne umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Istotą coachingu jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności już posiadanych oraz odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania.

INSTYTUT ŚWIADCZY USŁUGI COACHINGOWE KOMPLEKSOWO

 

COACHING

Zapraszamy osoby indywidualne i zespoły na Coaching I i II generacji.

 

Indywidualna lub grupowa praca z coachem pozwala rozpoznać i rozwijać własne umiejętności, zdolności i talenty oraz w pełni wykorzystać swój potencjał. Ten interaktywny proces pozwala przyspieszać tempo samorozwoju i polepszać efekty działania. Koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, pomaga przekraczać bariery, podnosić poczucie własnej wartości oraz odnaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Istotą Coachingu jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności już posiadanych oraz odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania.

 

Coaching to proces, który ma na celu:

 • Wzmacnianie zasobów Klienta,
 • Pomoc w stawianiu i realizowanie celów,
 • Doskonalenie umiejętności,
 • Poszerzenie perspektywy klienta umożliwiające odnajdywanie nowych rozwiązań.

Dla kogo jest przeznaczony?

 • Dla klientów prywatnych i biznesowych.
 • Dla osób pragnących zmiany w swoim życiu.
 • Dla poszukujących nowych dróg, rozwiązań i idei.
 • Dla tych na rozstaju i dla tych, którzy zawsze chcą więcej.
 • Dla osób chcących osiągnąć i utrzymywać równowagę w życiu
 • Dla osób w momencie zmiany związanej z utratą i/lub poszukiwaniem pracy, rozwodem, przeprowadzką koniecznością podjęcia decyzji).
 • Dla osób chcących rozwijać  swoje umiejętności.

Rodzaje coachingu

Life coaching - dla osób, które są zainteresowane rozwojem osobistym, i które są chcą dokonać zmian w swoim życiu;

Coaching może dotyczyć wszystkich obszarów życia, dlatego prowadzimy m.in.:

Coaching kariery (career coaching) – dla osób zastanawiających się nad wyborem szkoły/ zawodu, poszukujących zatrudnienia i zastanawiających się nad zmianą pracy.

Coaching managerski (w tym executive coaching)– dla kadry zarządzającej w celu rozwijania pożądanych umiejętności, w tym zdolności przywódczych. 

Coaching zdrowia – dla tych, którzy chcą w swoim życiu wprowadzić zwyczaje sprzyjające zdrowiu.

Coaching relacji – w celu rozwijania zdolności interpersonalnych, refleksji nad indywidualnymi stylami wchodzenia w relacje, wzmacniania więzi.

Coaching rodzicielski – dla rodziców chcących wzmacniać swoje umiejętności wychowawcze i rozwijać talenty swoich dzieci

Team-coaching - kierowany do zespołów, które chcą doskonalić swoją współpracę i wspólnie osiągać wielkie cele.

Przebieg

Coaching rozpoczyna się od poznania potrzeb klienta i ustalenia kontraktu zawierającego cele do pracy.

Następne sesje to praca nad celami. Coach wykorzystuje pytania i techniki, które mają na celu stworzenie przez Klienta wizji celu, sposobu jego realizacji
i motywowanie go do działania. Z każdej sesji Klient wychodzi z zadaniem, które stanowi kolejny krok zbliżający Go do celu, umożliwia twórczą i wzbogacającą refleksję bądź rozwijanie indywidualnego potencjału. 

Coaching może odbywać się w siedzibie naszej bądź Państwa firmy.

Korzyści z coachingu

Jednym z pytań coachingowych jest pytanie „po co”?

Jeśli teraz zastanawiasz się po co uczestniczyć w coachingu, zobacz, jakie może przynieść korzyści:

 • Równowaga między życiem zawodowym a osobistym,
 • Wzrost motywacji,
 • Bardziej efektywne działanie,
 • Szybsze osiąganie celów,
 • Wzrost pewności siebie,
 • Poszerzenie swojej perspektywy i rozumienia siebie, innych i świata,
 • Odkrycie swoich możliwości,
 • Pobudzenie do wykorzystywania własnych zasobów,
 • Wkroczenie na inny poziom w relacjach interpersonalnych,
 • Rozwój kreatywności,
 • Podniesienie jakości życia,
 • Przeżycie niezwykłej podróży.