Szkolenia BHP wstępne i okresowe

Przeprowadzamy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to szkolenia wstępne przeznaczone dla pracowników rozpoczynających pracę w wybranym zakładzie. Należą do obowiązków pracodawcy – bez przeprowadzonego kursu niemożliwe jest podjęcie pracy na wybranym stanowisku. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna znać zasady oraz przepisy BHP zanim rozpocznie pracę w zakładzie.

Proponujemy również szkolenia okresowe dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami: przedstawicieli stanowisk administracyjno-biurowych, robotniczych oraz inżynieryjno-technicznych. Wiedza z zakresu BHP sprawdzana jest w trakcie zatrudnienia. Ma na celu sprawdzenia, czy pracownicy postępują zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa oraz czy zaznajomili się z aktualnymi rozporządzeniami.

Dodatkowe szkolenia

Organizujemy kursy, które mają na celu zdobycie nie tylko podstawowej wiedzy, ale także dodatkowych informacji, które mogą okazać się przydatne dla osób zatrudnionych. Mowa o szkoleniach z zakresu ryzyka zawodowego, postępowania powypadkowego, postępowania ze środkami chemicznymi i biologicznymi (zawody niebezpieczne), a także znajomości regulaminów czy środków ochrony indywidualnej.