• Szkolenia miękkie

 • Szkolenia twarde

 • Szkolenia biznesowe

 • Szkolenia BHP

 • Treningi intrapsychiczne

 • Treningi interpersonalne

 • Szkolenia indywidualne

 • Szkolenia on-line

 • Szkolenia dla psychologów i studentów psychologii

 • Podstawa prawna – ustawy, rozporządzenia

  Oferta szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego

  Szkolimy psychologów, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Przygotowany przez nas cykl szkoleniowy jest przeznaczony również dla studentów psychologii, pedagogów szkolnych, nauczycieli, a także psychologów pracujących w oświacie i służbie zdrowia.

  Spotkania dotykają bardzo różnorodnej tematyki: obejmują zarówno przygotowanie do pracy z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Proponujemy szkolenia, których celem jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu kompetencji miękkich i twardych, podstaw prawnych (uchwały i rozporządzenia) oraz umiejętności przydatnych w środowisku biznesowym. Proponujemy także treningi interpersonalne oraz intrapsychiczne.

  Zajęcia mają charakter indywidualny i mogą przybrać formę treningów lub warsztatów. Szkolenia prowadzone są przez psychologów posiadających uprawnienia pedagogiczne oraz pracowników naszego Instytutu.

  Doradztwo zawodowe prowadzone przez psychologa

  Wybór odpowiedniej ścieżki kariery, uwzględniając predyspozycje psychiczne, nie dla każdego jest tak oczywisty. Doradca zawodowy w osobie psychologa wspiera w podjęciu decyzji o zatrudnieniu, wskazuje na predyspozycje już posiadane oraz te, które badana osoba może w sobie rozwinąć. Na podstawie prowadzonych rozmów wyciąga wnioski oraz informacje na temat zdolności miękkich i twardych badanego. W miarę postępów jest w stanie wskazać drogę, którą badany powinien dążyć w karierze zawodowej jako osoba posiadająca określone cechy osobowości oraz predyspozycje psychiczne.

  Cykl szkoleniowy na rok 2014/2015 dedykowany nauczycielom, nauczycielom wspierającym, pedagogom szkolnym, psychologom pracującym w oświacie i służbie zdrowia:

  Odkrywanie wewnętrznego dziecka – aby lepiej rozumieć dzieci (200 zł)

  Cel: Nabycie umiejętności elastycznego przechodzenie z perspektywy dorosłego na poziom potrzeb dziecka.

  Współprzygotowanie dziecka do rozwodu (200 zł)

  Cel: Nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie syndromu dziecka rozwodzących się rodziców.

  Temperament – rola w rozwoju człowieka. Poznawanie metod: EAS, FCZ-KT (200 zł)

  Cel: Nabycie umiejętności różnicowania cech temperamentalnych i wykorzystywania tej wiedzy w oddziaływaniu na podopiecznego.

  Osobowość – znaczenie i rozwój. MMPI 2, TAT, Projekcja (500 zł)

  Cel: Nabycie świadomości o ważności osobowości w odnoszeniu sukcesów szkolnych i interpersonalnych z rówieśnikami.

  Plastyka problemu (150 zł)

  Cel: Przenoszenie wewnętrznych konfliktów na wizualnie uchwytne formy.

  Metoda Chińskiego portretu (150 zł)

  Cel: Poznanie jednej z dróg budowania wizerunku grupy, szkoły, idei.

  Trening Pewności Siebie (TPS) (300 zł)

  Cel: Optymalizacja poziomu pewności siebie.

  Trening Inteligencji Emocjonalnej (TIE) (300 zł)

  Cel: Inteligencja emocjonalna jako najważniejszy parametr dobrego funkcjonowania zawodowego i społecznego – praca własna.

  Trening Spontaniczności (TS) (300 zł)

  Cel: Odkrywanie mechanizmów i odruchów naprawczych w obliczu nadmiernej stymulacji kulturowej XXI wieku.

  Formy: zajęcia treningowe, zajęcia warsztatowe, zajęcia indywidualne.

  Prowadzący: Psycholodzy z uprawnieniami pedagogicznymi, pracownicy Instytutu Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii EMPIRIA.PL z siedzibą w Łodzi i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej EMPIRIA.PL,
  a także scenograf filmowy i teatralny. Czas realizacji dopasowany do potrzeb.