Czym jest opinia psychologiczna do odszkodowania?

Opinia psychologiczna wystawiana przez nasz Instytut jest dokumentem zawierającym opis stanu psychicznego osoby, która uległa wypadkowi komunikacyjnemu lub w zakładzie pracy, zmaga się z zespołem stresu pourazowego lub wykazuje inne objawy sugerujące, że nie doszła do siebie po zdarzeniu. Dokument ten wystawiany jest na podstawie wywiadu klinicznego z pacjentem, który może zostać uzupełniony o testy psychologiczne.Kto może ubiegać się o udzielenie opinii psychologicznej do odszkodowania?

O wydanie opinii tego typu może wystąpić każda osoba, która uległa wypadkowi komunikacyjnemu lub w miejscu pracy i w związku z tym zmaga się z problemami natury psychicznej. Dokument wydawany jest osobom, które zostały pokrzywdzone, doznały szoku związanego z ekstremalnym wydarzeniem, miewają problemy ze snem lub koncentracją, a także tym, które nie mogą pogodzić się ze stratą bliskiej osoby w wyniku wypadku.W przypadku jakich sytuacji można wystąpić o opinię?

O opinię w Instytucie można ubiegać się w następujących przypadkach:

  • PTSD (zespół stresu pourazowego),
  • wtórny PTSD,
  • pogryzienia,
  • wypadki z udziałem dzieci,
  • trwałe zmiany osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej.Dlaczego warto ubiegać się o opinię?

Opinia psychologiczna jest dokumentem potwierdzającym, że pacjentowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody emocjonalne. Skutki takiego urazu mogą uniemożliwiać mu właściwe funkcjonowanie. Opinia może przyspieszyć proces przyznania odszkodowania.