Usługi i produkty z różnych branż, innowacyjne pomysły, nowatorskie metody w zakresie różnych specjalności można poddać badaniu psychologicznemu, dzięki któremu uzyskuje się opinię dotyczącą oddziaływań produktu lub usługi na sferę poznawczą, emocjonalna, psychospołeczną, jego wpływu na rozwój człowieka, kształtowanie się / rozwój osobowości, poziom lęku, poziom bezpieczeństwa, poziom satysfakcji i zadowolenia, poczucia szczęścia itp.

 

PRZYKŁAD:

Prywatny detektyw wymyślił oryginalną i nikomu dotąd nieznaną metodę monitoringu. Na podstawie oceny psychologicznej okazało się, że poza imponującymi wynikami dotyczącymi eliminacji kradzieży produkt nie tyle nie szkodzi poczuciu prywatności, bezpieczeństwa i in., ale w sposób znaczący poprawia również poczucie komfortu i zadowolenia pracowników, ogólnie wpływa na polepszenie jakości życia. Detektyw pozyskując nowych klientów może nie tylko przedstawić wprost płynące korzyści takiej usługi, ale również, za pośrednictwem Certyfikatu Instytutu, zademonstrować wiele korzyści psychologicznych przekładających się w konsekwencji na wzrost wielu innych ważnych wskaźników swojego przyszłego kontrahenta.