POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA EUROSIEROT

 

     Po otwarciu granic państw europejskich przed Polakami otworzyły się nowe możliwości zatrudnienia. Pociągnęło to jednak za sobą również zmiany w strukturze polskiej rodziny.Nauczyciele wielu szkół podają, że są klasy, w których większość uczniów stanowią tzw. Eurosieroty, czyli osoby, których rodzic lub rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych. W sytuacji takiej dzieci pozostają pod opieką drugiego z rodziców lub dalszych krewnych, najczęściej dziadków. Długotrwały wyjazd rodziców, którzy stanowią dla dziecka nie tylko źródło zaspokojenia potrzeb materialnych, ale przede wszystkim psychologicznych, w tym potrzeby: miłości, bliskości, zaufania, troski, uznania może być dla Eurosierot źródłem napięć emocjonalnych, co może pogarszać ich funkcjonowanie społeczne, szkolne i rodzinne. Wychodząc na przeciw potrzebom osób, których bliscy wyjechali za granicę, w Ogólnopolskim Instytucie Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii "EMPIRIA.PL" prowadzone jest poradnictwo psychologiczne i -psychoterapia Eurosierot.

     Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli odczuwasz, że rozłąka  z rodzicem wpływa negatywnie na Twoje samopoczucie: brak Ci chęci do działania, odczuwasz smutek, żal, złość, rozdrażnienie, jesteś płaczliwy/a, mimo że lekarze nie stwierszają żadnych chorób, masz trudności ze snem, z apetytem, dolegliwości bólowe i inne, a w kontakcie z rodziną, rówieśnikami, dziewczyną/ chłopakiem,w szkole- w tym pogorszenie wyników szkolnych. Zachęcamy do kontaktu z psychologiem również rodziców, którzy przebywają za granicą i martwią się o stan emocjonalny swoich dzieci oraz opiekunów/ dziadków Eurosierot, których niepokoi nastrój lub/i zachowanie podopiecznych. Kontakt z psychologiem możliwy jest zarówno w siedzibie Instytutu, na terenie Łodzi i okolic,  jak i poprzez Skype.