Wizyta psychologiczna przed operacją plastyczną

Przed przystąpieniem do operacji plastycznej lub wizytą w gabinecie medycyny estetycznej lekarz może poprosić pacjenta o przedłożenie opinii psychologicznej o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia takiego zabiegu (jak np. powiększenie lub pomniejszenie biustu, korekcja nosa, usunięcie blizn czy zmniejszenie żołądka). Opinia poprzedzona zostaje badaniami psychologicznymi – zarówno z zastosowaniem metod psychometrycznych, jak i klinicznych.

Działania te mają na celu potwierdzenie przez specjalistę, że u pacjenta nie występują zaburzenia, które stanowią przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu medycyny estetycznej lub operacji plastycznej. Mowa tu m.in. o dysmorfofobii – zaburzeniu psychicznym objawiającym się lękiem przed brzydotą oraz ciągłą i narastającą obawą o niewłaściwy wygląd ciała. Przeciwwskazaniem bywają również takie schorzenia, jak depresja, nerwica oraz stany lękowe (i związane z tym przyjmowanie określonych leków).


Przebieg wizyty

Badania psychologiczne nad pacjentem, którzy chce otrzymać opinię o braku przeciwwskazań do operacji plastycznej, opierają się przede wszystkim na jednorazowej rozmowie z psychologiem lub psychiatrą. W trakcie spotkania może on poprosić o wypełnienie testu lub kwestionariusza, na podstawie którego wyciągnie wnioski na temat stanu psychicznego pacjenta, a następnie wyda stosowną opinię. Z reguły testy obejmują zapytania dotyczące oceny własnego wyglądu, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz przyczyn, dla których pacjent chce poddać się zabiegowi lub operacji. Nierzadko są to także intymne pytania, na których odpowiedzi nie trzeba się obawiać – służą jedynie wyciągnięciu obiektywnej oceny.

Psychologa będzie również interesować, czy pacjent posiada doświadczenia związane z bólem pooperacyjnym oraz czy jest w pełni świadomy zmian, jakie niesie za sobą operacja plastyczna i skutkująca tym, widoczna zmiana wyglądu. Rozmowa z psychologiem ułatwi również samo przygotowanie się do zabiegu i pozbycie się lęku przed zmianą wyglądu, jaka czeka pacjenta po operacji.


Zwolnienie z podatku VAT na operacje plastyczne

Przedłożenie zaświadczenia od psychologa udowadnia zarazem, że istnieją zdrowotne pobudki do tego, aby przeprowadzić operację plastyczną lub zabieg medycyny estetycznej. Innymi słowy, specjalista potwierdza, że przeprowadzenie takiej operacji przysłuży się zdrowiu psychicznemu pacjenta. Zostaje on w ten sposób zwolniony z 23-procentowego podatku VAT nałożonego na zabiegi estetyczne oraz operacje plastyczne.Psycholodzy pracujący w Instytucie
po przeprowadzeniu konsultacji i badań psychologicznych wydają opinie psychologiczne
do operacji plastycznych i zabiegów medycyny estetycznej.

Więcej informacji pod numerami telefonów:

510 77 11 20,     698 092 159,     691 07 18 09

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!