Osiągniecie sukcesów sportowych zależy nie tylko od sprawności, umiejętności czy wyszkolenia technicznego ale także od motywacji zawodnika. Nawet wysoki poziom umiejętności nie zapewni wyników bez odpowiedniej motywacji. Słowo „motywacja” oznacza proces wyznaczający kierunek działania, nastawiony na osiągnięcie określonego celu i zaspokojenie potrzeb. Rozumiejąc jakie prawa żądzą motywacją zawodników do osiągania sukcesów zapewniamy opiekę psychologiczną sportowcom profesjonalnym i amatorskim, tym w kryzysie i tym, którzy aktualnie są u szczytu formy, by trwała ona jak najdłużej a osiągnięcia były powtarzane co sezon.