Zapraszamy na cykl szkoleń poświęconych narzędziom psychometrycznym.

Uczestnicy naszych szkoleń:

  • §  Poznają podłoże teoretyczne, próby standaryzacyjne, zmienne demograficzne, rzetelność, trafność i informacje dotyczących normalizacji poznawanych testów;
  • §  Zapoznają się z zasadami analizy i interpretacji wyników;
  • §  Będą mieli okazję do indywidualnej pracy z testami;
  • §  Dowiedzą się, jakie mogą być zastosowania omawianych metod na podstawie naszych doświadczeń w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej
  • §  Rozwieją swoje wszelkie wątpliwości podczas wyznaczonego czasu na pytania

12 października odbędzie się pierwsze szkolenie  dotyczące diagnozy lęku pod tytułem  „Nie bój się strachu – zdiagnozuj go sam. Szkolenie z analizy i interpretacji kwestionariuszy STAI i STAIC”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Termin szkolenia: 12.10.2013r., godz. 9.00, 8 godz. dydaktycznych. Koszt udziału: 250 zł.

Planujemy także kolejne szkolenia mające na celu przybliżanie innych narzędzi psychometrycznych. Jako następne proponujemy szkolenie dotyczące MMPI-2, o terminie, jaki i szczegółach którego, poinformujemy na naszej stronie.