Oświadczamy, że spełniamy kryteria wymienione w pkt 2 ust 1 i 2. Prowadzimy działalność w zakresie rekrutacji od 2007 roku.

Program w zakresie diagnozy kompetencji zawodowych proponujemy w formie następujących metod:

1. Badanie Osobowości Minnesockim Wielowymiarowym Inwentarzem Osobowości – 2,

MMPI-2 (Test psychologiczny). 2h.

2. Badanie inteligencji Testem Wechslerowskim, do oszacowania ogólnego IQ i poszczególnych funkcji w zakresie inteligencji werbalnej i wykonawczej (badania indywidualne) i nakreślenie profilu szczegółowego funkcji poznawczych (Test Psychologiczny). 2h

3. WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (Test Psychologiczny). 40 min.

4. Obserwacja psychologiczna osób rekrutowanych w trakcie gier i symulacji interpersonalnych. 2h 30min.

5. Test Rorschacha – swobodne skojarzenia, metoda projekcyjna (NIE TEST PSYCHOLOGICZNY!) oddająca automatyczny sposób myślenia jednokanałowego bądź wieloaspektowego. 30 min.

6. Rysunkowe metody projekcyjne (tematy rysunków wybierane są spośród 10 opracowanych dla przywództwa tematów). 30 min.

7. Ułożony przez Instytut Test sprawdzający wiedzę w zakresie tematu „Inteligentna Przywódczość”. Test wymaga przede wszystkim posiadania naturalnych predyspozycji przywódczych, w mniejszym stopniu wiedzy książkowej. 30 min.

8. Narysuj swoje życie w formie infograficznej:

Infografika - obrazowe przedstawianie informacji w możliwie prosty i czytelny sposób. Wykorzystywana jest między innymi przy projektowaniu znaków, map terenu, redakcji artykułów prasowych oraz w celach edukacyjnych.

Do jakich celów można wykorzystać infografiki?

Można na przykład przedstawić w nieszablonowy sposób historię firmy lub opisać kolejne etapy procesu rekrutacyjnego w zabawnej formie. To, jakie tematy możemy wykorzystać, zależy od branży, ilości miejsca na stronie czy też ogólnych wytycznych marketingowych.

Reguły, które wzmacniają skuteczność infografiki:

    • Prostota – lepiej zrezygnować niż przedobrzyć i przeładować projekt;
    • Zadbanie o stronę wizualną infografiki – dobrze dobrane kolory (współgrające z kolorami logo firmy), zbalansowana kompozycja i proste elementy potrafią zdziałać cuda;
    • Czytelność przekazu;
    • Logo firmy umieszczone w projekcie;
    • Multimedialna infografika - taka forma może być jeszcze bardziej zachęcająca.

Cena za przeprowadzenie rekrutacji z opinią/raportem jednego kandydata/kandydatki
to koszt 1200 zł.

 

Program może ulec modyfikacji w zależności od szczegółowych danych w temacie zlecenia.