Szkolenia dla studentów i psychologów
z testów psychologicznych

Zapraszamy na cykl szkoleń poświęconych narzędziom psychometrycznym.

Uczestnicy naszych szkoleń:

 • poznają podłoże teoretyczne, próby standaryzacyjne, zmienne demograficzne, rzetelność, trafność i informacje dotyczących normalizacji poznawanych testów;

 • zapoznają się z zasadami analizy i interpretacji wyników;

 • będą mieli okazję do indywidualnej pracy z kwestionariuszami;

 • dowiedzą się, jakie mogą być zastosowania omawianych metod na podstawie naszych doświadczeń w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej;

 • rozwieją swoje wszelkie wątpliwości podczas wyznaczonego czasu na pytania;

 • przejdą indywidualne szkolenia z testów psychologicznych.

Zapraszamy studentów na indywidualne szkolenia dotyczące narzędzi psychometrycznych. Dzięki takiej formie pracy student ma szanse w uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę na temat danego kwestionariusza. Tematykę dostosowujemy w zależności od potrzeb uczestników. Kursy te mogą odbywać się także w niewielkich grupach, a ich koszt ustalany jest indywidualnie. Podczas kursów studenci i praktycy dowiedzą się, czym są testy psychologiczne oraz na czym polegają, a także jakie wyniki można dzięki nim uzyskać i w jaki sposób należy je interpretować. Będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzić oraz przeanalizować przykładowe arkusze na podstawie poznanych podczas kursu metod naukowych.

 

Co to jest test psychologiczny?

Określeniu cech badanej osoby służą testy psychologiczne. Są to narzędzia pozwalające zdiagnozować badanego, a mianowicie pozyskać próbkę zachowania oraz naukowo i w sposób obiektywny potwierdzić, jakie cechy i umiejętności posiada badana osoba. Kwestionariusze tego typu należą do narzędzi znormalizowanych i rzetelnych: w ich przypadku nie ma mowy o dowolnej interpretacji wyników.

Uzyskane w ten sposób informacje o badanym są mierzone według zestandaryzowanych obliczeń, zgodnych z zasadami obowiązującymi w psychometrii. Dodać należy również, że testowi psychologicznemu osoba badana poddaje się dobrowolnie, nastawiona na to, aby uzyskać cel w postaci wyniku opisanego przez wyspecjalizowanego diagnostę. Do przykładowych kwestionariuszy należą testy:

 • inteligencji,

 • osobowości i pozostałych cech psychiki (MMPI-2),

 • zdolności,

 • kwestionariusze objawowe „O” oraz „S” (zaburzenia nerwicowe),

 • projekcyjne.

Badania komputerowe

Coraz częściej testy psychologiczne przeprowadzane są również za pośrednictwem komputera. Badania komputerowe ułatwiają wyciąganie obiektywnych wniosków z danych statystycznych, a także automatyzują proces, przyspieszając wydanie diagnozy.