Dział terapii uzależnień

Uzależnienie to silne pragnienie lub poczucie przymusu przyjmowania substancji, pomimo widocznych skutków jej szkodliwości. Charakteryzuje się upośledzoną zdolnością kontroli nad zachowaniem, a w miarę upływu czasu koniecznością przyjmowania zwiększonej ilości substancji, ze względu na wzrost tolerancji. U osób uzależnionych zauważalne są fizjologiczne objawy stanu abstynencyjnego, gdy użycie substancji jest zmniejszone lub uniemożliwione. Charakterystyczne dla uzależnienia jest także silne pochłonięcie przyjmowaniem substancji oraz porzucenie dotychczasowych pasji
i zamiłowań.

Ogólne cele terapii uzależnień:

 • utrzymywanie abstynencji;

 • zapobieganie nawrotom;

 • wprowadzenie nowych, wyuczonych zachowań i reakcji w sytuacjach stresujących oraz mogących prowadzić do chęci sięgnięcia po uzależniającą substancję;

 • pomoc w doprowadzeniupacjenta do satysfakcjonującego i szczęśliwego życia.

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU / KOMPUTERÓW – przejawia się wielogodzinnym przebywaniem w sieci, z niemożliwością oderwania się i skupienia na realnym życiu. Osoby uzależnione spędzają coraz więcej czasu w Internecie lub przed komputerem, znacznie więcej niż pierwotnie planowały, a wszelkie próby kontroli kończą się niepowodzeniem. Często stanowi to odskocznię od codziennych trudności i negatywnych emocji. Uzależnianie od Internetu staje się coraz poważniejszym problemem społecznym.

 

UZALEŻNIENIE OD CHATÓW- W dzisiejszych czasach więzi między ludźmi ulegają znacznemu spłyceniu. Niejednokrotnie spotkania w realnym życiu, często zastępowane są spotkaniami w świecie Internetu. Podczas rozmów w Internecie należy mieć na uwadze fakt, iż każdy z uczestników jest anonimowy i może podawać się za osobę, którą nie jest. Może do w konsekwencji doprowadzić do wielu niebezpieczeństw, zwłaszcza, gdy ofiarą uzależnienia stają się dzieci.

 

ZAKUPOHOLIZM–objawia się nieustanną potrzebą kupowania, bardzo często przedmiotów niepotrzebnych i bezużytecznych. Często stanowi to reakcję na niekorzystne wydarzenia lub przeżywane negatywne stany emocjonalne. Dokonanie zakupu powoduje spadek napięcia psychicznego oraz poprawę samopoczucia. Charakterystycznymi objawami zakupoholizmu są: spędzanie znacznej ilości czasu w sklepach, centrach handlowych, serwisach aukcyjnych; występowanie żalu i poczucia winy po ich dokonaniu zakupu; zapożyczanie się, by móc kupować więcej; ukrywanie nabytych przedmiotów przed bliskimi w celu uniknięcia krytyki, zatajanie kwot wydawanych na zakupy; w przypadku braku możliwości kupowania występuje silne rozdrażnienie i niepokój. U zakupoholików sama myśl o zakupach powoduje znaczną poprawę samopoczucia. Niezauważone i nieleczone uzależnienie może doprowadzić do poważnych problemów zarówno finansowych, jak i psychicznych.

Pomoc osobom współuzależnionym

Współuzależnienie jest stałym wzorcem tworzenia relacji i zachowań, a także wyuczonym sposobem radzenia sobie ze stresem, który rozwija się podczas codziennego funkcjonowania z osobą uzależnioną. Dotyczy ono najbliższych osób uzależnionych – najczęściej ich małżonków, partnerów, dzieci, rodziców. Niezwykle często osoby te nie są świadome istnienia mechanizmu współuzależnienia. Osoby, których dotyka powyższy problem wypełnia silne poczucie, dotyczące tego, że ich zachowanie ma znaczący wpływ na nasilenie objawów uzależnienia u drugiej osoby. Pozostają w błędnym przekonaniu, że ich postawy względem uzależnionego mogą na niego oddziaływać.

Osoby te często charakteryzuje:

 • Nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności,

 • Poczucie cierpienia i niskiej wartości,

 • Izolacja od kontaktów społecznych,

 • Nadmierne przejmowanie odpowiedzialności za postępowanie partnera,

 • Nadmierne kontrolowanie partnera,

 • Skupienie się na potrzebach partnera, kosztem zaspokajania swoich,

 • Odcięcie się od własnych uczuć i stopniowa utrata własnej tożsamości,

 • Trwanie w związku z osobą potrzebującą specjalistycznej pomocy,

 • Silnie rozwinięty system zaprzeczeń.

Oferujemy szeroką pomoc osobą współuzależnionym w formie terapii rodzinnej, grup wsparcia, wsparcia indywidualnego, terapii małżeńskich wspierających związek bądź przygotowujących do odejścia.

W przypadku osób współuzależnionych zwracamy szczególną uwagę na pracę nad:

 • poczuciem własnej wartości

 • zaburzonymi granicami „ja”

 • zniekształconym stosunkiem do siły woli i uświadomieniem, że osoba współuzależniona i jej zachowanie nie ma wpływu na uzależnienie drugiej osoby

 • analizą dotychczasowych zachowań

 • dostrzeżeniem własnych potrzeb

 • wprowadzeniem zmian w życiu

 • zwróceniu uwagi na zachowania skuteczne i nieskuteczne w stosunku do uzależnionej osoby

 

Współuzależnienie to proces, który prowadzi do psychicznego wyniszczenia człowieka, dlatego warto zwrócić się o pomoc. Dostrzeżenie tego problemu oraz właściwe terapia, mają szanse pomóc nie tylko osobie współuzależnionej, ale również osobie uzależnionej na drodze do poprawy funkcjonowania.