JAK POMÓC DZIECKU Z PROBLEMAMI W OBSZARZE FUNKCJONOWANIA W SZKOLE ?KWESTIONARIUSZ JA I MOJA SZKOŁA *

Elżbieta Zwierzyńska, Andrzej Matuszewski (2002)

 Wiek

dzieci od 10 do 15 lat

 Procedura

badanie indywidualne (w uzasadnionych przypadkach także grupowe); bez ograniczenia czasu - przeciętnie około 20 minut. Kwestionariusz przeznaczony jest do badania motywacji do nauki oraz lęku szkolnego

 Normy

stenowe dla dziewcząt i chłopców z klas IV-VI szkół podstawowych oraz z klas I i II gimnazjum.

 Zastosowanie

w diagnozowaniu czynników emocjonalno-motywacyjnych wpływających na poziom osiągnięć szkolnych dziecka.


*Wydawcą testu jest wydawnictwo CMPP
KWESTIONARIUSZE "KLASA WOBEC MNIE", "JA WOBEC KLASY" (KWM)*

Anna Zwierzyńska i Andrzej Matuszewski (2006)

 Wiek

dzieci od 10 do 15 lat

 Procedura

przede wszystkim badania indywidualne; badany wypełnia oba kwestionariusze; czas badania nieograniczony - przeciętnie wynosi 30 minut. Zestaw kwestionariuszy stworzono na potrzeby diagnozy nieprzystosowanie społecznego dzieci w klasie szkolnej.

 Normy

dziewczęta i chłopcy z IV-VI klasy szkoły podstawowej oraz I-III klasy gimnazjum.

 Zastosowanie

diagnozowanie nieprzystosowania społecznego dzieci w sytuacji szkolnej.


*Wydawcą testu jest Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
TEST KOMUNIKACJI ZADANIOWEJ RODZIC-DZIECKO (TKZ R-D)*

Anna Frydrychowicz (2003)

 Wiek

Test służy do diagnozy efektywności zachowań komunikacyjnych dziecka i rodzica w sytuacjach zadaniowych.

 Procedura

badanie indywidualne dziecka i rodzica w sytuacji wykonywania przez nich zadania testowego; przeciętnie badanie zajmuje kilkanaście minut

 Normy

tymczasowe normy stenowe dla dwu poziomów wieku: 6-7 i 8-9 lat (skala D) oraz trzech poziomów wykształcenia rodziców (skala R).

 Zastosowanie

poradnictwo szkolne (optymalizowanie pomocy w nauce udzielanej dzieciom przez rodziców czy profesjonalistów).* Wydawcą testu jest Centrum Metodyczne Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
TEST STOSUNKÓW SZKOLNYCH (TSS)*

Polska adaptacja: Elżbieta Zwierzyńska (2000)

 Wiek

dzieci od 10 do 14 lat

 Procedura

badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeważnie 30 minut

 Zastosowanie

w pracy psychologa szkolnegoTSS jest testem projekcyjnym. Służy do badania obrazu relacji interpersonalnych, związanych z nauką szkolną u dzieci.


* Wydawcą testu jest Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.