Czym jest miłość? Miłość to uczucie, które daje nam wiele pozytywnych odczuć – czujemy się szczęśliwi, często też jest to nasze źródło działania. Brak miłości powoduje poczucie osamotnienia, rezygnację, izolację od otaczającego nas świata. Na każdym etapie życia miłość jest inaczej odbierana i interpretowana. Jednak to czym jest dla nas miłość jest dla każdego człowieka kwestią indywidualną.

Podstawowymi warunkami udanego związku są zarówno chęć, jak i umiejętność wczuwania się partnerów w siebie nawzajem i porozumiewania się ze sobą. Pewna elementarna zdolność do wczuwania się w innego człowieka zdaje się składnikiem biologicznego wyposażenia naszego gatunku. Kształtuje się u człowieka zdolność do przejmowania się cudzym nieszczęściem, rozumienia cudzych emocji i cudzego punktu widzenia. Dzięki empatii wyzbywamy się egocentryzmu, koncentracji na sobie i własnym sposobie rozumienia świata, bo częste przyjmowanie punktu widzenia partnera ukazuje nam, że nasze stanowisko nie jest jedynym słusznym i obowiązującym, lecz jednym z wielu możliwych punktów widzenia. Pokuszę się o stwierdzenie, że empatia uczy również pokory i wrażliwości. Rozwojowi miłości w związku sprzyjają również częste rozmowy na temat bieżących problemów, konfliktów. Zwracanie uwagi na swoje zachowanie, czyny, słowa pomaga kontrolować i unikać sytuacji problemowych. Umiejętność powstrzymania się od zbędnych komentarzy, uwag, które i tak w rezultacie nie wniosłyby w rozmowę nic istotnego, jest także cenioną cechą” (Bogdan Wojciszke, „Psychologia miłości” 2009).

 

Oferujemy:

 • porady psychologiczne „matrymonialne” - jak dobrze wybrać?

 • badanie psychologicznej gotowości do związku

 • badanie psychologiczne stabilności emocjonalnej partnera/partnerki

 • psychoedukację w zakresie miłości – jak ją rozwijać, podsycać?

 • warsztaty „O miłości” (warsztat przygotowany z myślą o wszystkich grupach wiekowych)

 • projekcja wywiadów „O miłości” (autorstwa EMPIRIA.PL, ok. 40 reportaży pokazującej miłość jako prawo naturalne)

 • porady dla osób powtórnie wychodzących w związek formalny

 • psychoterapię par i małżeństw

 • porady dla zakochanych

 • psychoedukację „Jak dobrze się kłócić?”

 • porady dla osób starszych poszukujących miłości

 • dla studentów psychologii i pokrewnych edukację w zakresie najnowszych teorii z zakresu psychologii rodziny i małżeństwa

Usługi świadczą profesjonalni psycholodzy o specjalizacji: psychologia rodziny, pod nr telefonu 695 670 986