Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EMPIRIA.PL działa na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji i podlega stałemu nadzorowi łódzkiemu Kuratorium.

Można Nas znaleźć w SIO (Systemie Informacji Oświatowej) ​na stronie Ministerstwa Oświaty ​pod nr RSPO 121656 i Regonem Placówek Oświatowych 10174122

Nasze opinie są uznawane w szkołach, gdyż działamy zgodnie z obowiązującym prawem. W sytuacji wątpliwości w zakresie opiniowania czy innych zapytań ​można dzwonić​ na nasze nr podane na stronie głównej.​

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

 

 • DIAGNOZA I OPINIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 • DYSLEKSJA

 • DYSKALKULIA

 • BADANIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

 • DOSTSOSOWANIE WYMAGAŃ DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIA

 • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • ZWOLNIENIA Z DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO

 • ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE KONCENTRACJĘ

 • TRENIGI PAMIĘCI I UCZENIA SIĘ

 • POMOC W TRUDNOŚCIACH SZKOLNYCH

 • POMOC DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 • POMOC W TRUDNOŚCIACH W RELACJACH RÓWIEŚNICZYCH

 • LECZENIE FOBII SZKOLNEJ

 • ODKRYWANIE TALENTÓW

 • WNIOSKI DO POBRANIA

 • PODSTAWA PRAWNA – USTAWY, ROZPORZĄDZENIA

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA PRZY ZAGROŻENIU SEKTAMI

 • KOREPETYCJE

 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 • PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO POJAWIENIA SIĘ RODZEŃSTWA

 • STATUT

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI OD 0-5, 5-10, DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 • PSYCHOTERAPIA DZIECI W WIEKU DO 5l., od 5-10, 10L. I STARSZYCH

 • POMOC W KONFLIKTACH Z RODZEŃSTWEM

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA PO ŚMIERCI RODZICA LUB OPIEKUNA W WYNIKU CHOROBY, WYPADKU I INN. ZDARZEŃ LOSOWYCH

 • Opinie dotyczące braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • Odroczenia spełniania obowiązku szkolnego
 • Oferta dla pediatrów

Cennik Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

                                          Usługa Cena          
Diagnoza i opinie psychologiczno - pedagogiczne Od 900,00 zł
Dysleksja 950,00 zł
Dyskalkulia 950,00 zł
Dysgrafia 950,00 zł
Dysortografia 950,00 zł
Dyspraksja 950,00 zł
Badanie dojrzałości szkolnej 550,00 zł
Praca dzieci 350,00 zł
Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia 900,00 zł
Pomoc psychologiczno pedagogiczna 900,00 zł
Zwolnienia z drugiego języka obcego 600,00 zł
Zajęcia wzmacniające koncentrację 250,00 zł
Trening pamięci i uczenia się 250,00 zł
Pomoc w trudnościach szkolnych
250,00 zł
Pomoc dla przedszkolaków 250,00 zł
Pomoc w trudnościach w relacjach rówieśniczych 250,00 zł
Leczenie fobii szkolnej 250,00 zł
Terapia pedagogiczna – stacjonarna lub online 250,00 zł
Pedagogiczna praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 250,00 zł
Diagnoza i opiniowanie dotyczące mobbingu szkolnego Od 1000,00 zł
Pomoc psychologiczna w przypadku mobbingu szkolnego 250,00 zł

 

Praca dzieci