Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EMPIRIA.PL działa na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji i podlega stałemu nadzorowi łódzkiemu Kuratorium.

Można Nas znaleźć w SIO (Systemie Informacji Oświatowej) ​na stronie Ministerstwa Oświaty ​pod nr RSPO 121656 i Regonem Placówek Oświatowych 10174122

Nasze opinie są uznawane w szkołach, gdyż działamy zgodnie z obowiązującym prawem. W sytuacji wątpliwości w zakresie opiniowania czy innych zapytań ​można dzwonić​ na nasze nr podane na stronie głównej.​

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

 

 • DIAGNOZA I OPINIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 • DYSLEKSJA

 • DYSKALKULIA

 • BADANIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

 • DOSTSOSOWANIE WYMAGAŃ DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIA

 • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • ZWOLNIENIA Z DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO

 • ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE KONCENTRACJĘ

 • TRENIGI PAMIĘCI I UCZENIA SIĘ

 • POMOC W TRUDNOŚCIACH SZKOLNYCH

 • POMOC DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 • POMOC W TRUDNOŚCIACH W RELACJACH RÓWIEŚNICZYCH

 • LECZENIE FOBII SZKOLNEJ

 • ODKRYWANIE TALENTÓW

 • WNIOSKI DO POBRANIA

 • PODSTAWA PRAWNA – USTAWY, ROZPORZĄDZENIA

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA PRZY ZAGROŻENIU SEKTAMI

 • KOREPETYCJE

 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 • PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO POJAWIENIA SIĘ RODZEŃSTWA

 • STATUT

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI OD 0-5, 5-10, DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 • PSYCHOTERAPIA DZIECI W WIEKU DO 5l., od 5-10, 10L. I STARSZYCH

 • POMOC W KONFLIKTACH Z RODZEŃSTWEM

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA PO ŚMIERCI RODZICA LUB OPIEKUNA W WYNIKU CHOROBY, WYPADKU I INN. ZDARZEŃ LOSOWYCH

 • Opinie dotyczące braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • Odroczenia spełniania obowiązku szkolnego
 • Oferta dla pediatrów