• Diagnoza i opinie psychologiczno-pedagogiczne

 • Dysleksja

 • Dyskalkulia

 • Badanie dojrzałości szkolnej

 • Dostsosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • Zwolnienia z drugiego języka obcego

 • Zajęcia wzmacniające koncentrację

 • Trenigi pamięci i uczenia się

 • Pomoc w trudnościach szkolnych

 • Pomoc dla przedszkolaków

 • Pomoc w trudnościach w relacjach rówieśniczych

 • Leczenie fobii szkolnej

 • Odkrywanie talentów

 • Wnioski do pobrania

 • Podstawa prawna – ustawy, rozporządzenia

 • Pomoc psychologiczna przy zagrożeniu sektami

 • Lorepetycje

 • Profilaktyka uzależnień

 • Przygotowanie dziecka do pojawienia się rodzeństwa

 • Statut

 • Pomoc psychologiczna dla dzieci od 0-5, 5-10, dla młodzieży i dorosłych

 • Psychoterapia dzieci w wieku do 5l., od 5-10, 10l. I starszych

 • Pomoc w konfliktach z rodzeństwem

 • Pomoc psychologiczna po śmierci rodzica lub opiekuna w wyniku choroby, wypadku i inn. Zdarzeń losowych


Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży

Przy Instytucie działa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Empiria.pl, która powstała w celu przeprowadzania badań psychologiczno-pedagogicznych, udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży oraz sporządzania opinii psychologicznych dla uczniów przedszkoli oraz szkół. Na miejscu można pozyskać stosowny wniosek do przedłożenia w strukturach szkoły.

Leczenie zaburzeń rozwojowych

Psycholodzy działający w ramach Poradni zajmują się diagnozowaniem takich zaburzeń rozwoju psychicznego u dzieci, jak dysleksja, dyskalkulia, dysortografia czy dysgrafia. Dla młodych osób mających problem z nauką prowadzone są zajęcia wzmacniające pamięć i koncentrację.

Konsultacje szkolne

Proponujemy spotkania z psychologiem dla młodych pacjentów zmagających się z takimi problemami, jak fobia szkolna, trudności w relacjach z rówieśnikami, konflikty z rodzeństwem lub rodzicami. Psycholog obecny jest również w sytuacji utraty rodzica bądź opiekuna w wyniku choroby, wypadku lub innych zdarzeń życiowych.