• SZKOLENIA MIĘKKIE

 • SZKOLENIA TWARDE

 • SZKOLENIA BIZNESOWE

 • SZKOLENIA BHP

 • TRENINGI INTRAPSYCHICZNE

 • TRENINGI INTERPERSONALNE

 • SZKOLENIA INDYWIDUALNE

 • SZKOLENIA ON-LINE

 • SZKOLENIA DLA PSYCHOLOGÓW I STUDENTÓW PSYCHOLOGII

 • PODSTAWA PRAWNA – USTAWY, ROZPORZĄDZENIA

  Cykl szkoleniowy na rok 2014/2015 dedykowany nauczycielom, nauczycielom wspierającym, pedagogom szkolnym, psychologom pracującym w oświacie i służbie zdrowia:

  ODKRYWANIE WEWNĘTRZNEGO DZIECKA – ABY LEPIEJ ROZUMIEĆ DZIECI (200 zł)

  Cel: Nabycie umiejętności elastycznego przechodzenie z perspektywy dorosłego na poziom potrzeb dziecka.

  WSPÓŁPRZYGOTOWANIE DZIECKA DO ROZWODU (200 zł)

  Cel: Nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie syndromu dziecka rozwodzących się rodziców.

  Temperament – rola w rozwoju człowieka. Poznawanie metod: EAS, FCZ-KT (200 zł)

  Cel: Nabycie umiejętności różnicowania cech temperamentalnych i wykorzystywania tej wiedzy w oddziaływaniu na podopiecznego.

  Osobowość – znaczenie i rozwój. MMPI 2, TAT, Projekcja (500 zł)

  Cel: Nabycie świadomości o ważności osobowości w odnoszeniu sukcesów szkolnych i interpersonalnych z rówieśnikami.

  Plastyka problemu (150 zł)

  Cel: Przenoszenie wewnętrznych konfliktów na wizualnie uchwytne formy.

  Metoda Chińskiego portretu (150 zł)

  Cel: Poznanie jednej z dróg budowania wizerunku grupy, szkoły, idei.

  Trening Pewności Siebie (TPS) (300 zł)

  Cel: Optymalizacja poziomu pewności siebie.

  Trening Inteligencji Emocjonalnej (TIE) (300 zł)

  Cel: Inteligencja emocjonalna jako najważniejszy parametr dobrego funkcjonowania zawodowego i społecznego – praca własna.

  Trening Spontaniczności (TS) (300 zł)

  Cel: Odkrywanie mechanizmów i odruchów naprawczych w obliczu nadmiernej stymulacji kulturowej XXI wieku.

  Formy: zajęcia treningowe, zajęcia warsztatowe, zajęcia indywidualne.

  Prowadzący: Psycholodzy z uprawnieniami pedagogicznymi, pracownicy  Instytutu Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii EMPIRIA.PL z siedzibą w Łodzi i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej EMPIRIA.PL,
  a także scenograf filmowy i teatralny. Czas realizacji dopasowany do potrzeb.