OFERTA DLA PAR I MAŁŻEŃSTW

 

Małżeństwa i osoby znajdujące się w związkach najczęściej poszukują pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysu, kiedy kłótnie lub okresy milczenia stają się coraz częstsze, kiedy negatywne emocje zaczynają „buzować,” gdy pojawia się myśl
o rozstaniu.

Do tych osób kierujemy pomoc psychoterapeuty par.

Psychoterapia małżeńska skoncentrowana na celu

Jest to terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego celu. Nie koncentruje się na analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły małżeństwu potrzebę szukania wsparcia w rozwiązaniu trudności. Przedmiotem psychoterapii skoncentrowanej na celu nie jest więc przeszłość a raczej teraźniejszości i przyszłości. O tyle ta forma terapii zajmuje się historią życia pary o ile można z niej odczytać jej mocne strony, cenne doświadczenia i sposoby radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami. Czas trwania procesu terapeutycznego nie jest ściśle określony, jednak jako terapia krótkoterminowa stara się ona osiągnąć wyznaczone przez małżeństwo cele w jak najkrótszym czasie. W praktyce oznacza to często, że ilość spotkań nie przekracza 10. Przy czym okres pomiędzy pierwszym, a ostatnim spotkaniem może wynosić wiele miesięcy.

 

Kierując się założeniami psychologii pozytywnej uważamy, że pomoc psychologiczna w postaci pracy z parą w formie coachingu bądź przez pracę warsztatową może umocnić dwoje ludzi w budowaniu relacji dającej poczucie bliskości, bezpieczeństwa i satysfakcji.

Pary chcące pracować nad swoim związkiem, nastawione na rozwój, dbające
o wzajemne potrzeby zachęcamy do udziału w:

 • coachingu relacji,

 • poradnictwie psychologicznym,

 • szkoleniach opracowanych indywidualnie do potrzeb (np. dotyczących komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania emocjami)
  i warsztatów (w tym warsztat o miłości opisywany na stronie głównej).

W pracy z parami i małżeństwami poza technikami terapeutycznymi korzystamy z narzędzi testowych, które umożliwiają głębszy wgląd i usprawniają proces wzajemnego poznawania się, takich jak np.

 • Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej (M. Plopa) – do diagnozowania mocnych i słabych stron komunikacji małżeńskiej,

 • Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (M. Plopa) – do oceny stylów przywiązania w relacjach małżeńskich/romantycznych,

 • Lista Potrzeb wg Rosenberga,

 • Kwestionariusz Zakochanych wg Moellera w modyfikacji pracowników Instytutu,

 • Skale Oceny Rodziny (A. Margasiński) – do oceny funkcjonowania rodziny,

 • Skala Postaw Rodzicielskich (M. Plopa).

 

Przykładowe sytuacje, które mogą zaprowadzić parę do gabinetu psychologicznego:

 • Poczucie braku zrozumienia ze strony partnera,

 • Problemy z komunikacją,

 • Nieumiejętność podziału obowiązków,

 • Zdrada,

 • Rozwód, chęć rozstania,

 • Wrażenie, że w związek zbyt mocno ingerują osoby trzecie (rodzina partnerów/małżonków),

 • Różne postawy wychowawcze,

 • Uzależnienia,

 • Przemoc,

 • Narastające konflikty,

 • Osłabienie wzajemnego zainteresowania,

 • Niezrozumienie wzajemnych potrzeb,

 • Rozbieżność w celach i dążeniach,

 • Zmiana w życiu, związana np. ze zmianą pracy bądź miejsca zamieszkania jednego z partnerów,

 • Choroba jednego z partnerów (w tym przypadku spotkanie może przybrać formę psychoedukacji w celu wyjaśnienia partnerowi osoby chorującej przyczyn i przebiegu choroby, np. depresji, zaburzeń nerwicowych, PTSD – zespołu stresu pourazowego, co pozwoli lepiej wspierać bliską osobę oraz wsparcia emocjonalnego celem zredukowania napięcia wynikającego z obaw i obciążeń emocjonalnych powstałych wskutek postawienia diagnozy i wdrożenia procedur leczenia),

 • Niezrozumienie emocji i zachowań drugiej strony,

 • Syndrom opuszczonego gniazda – gdy dom rodzinny zostaje bez dzieci,

 • Oczekiwanie na przyjście na świat dziecka,

 • Chęć rozwijania umiejętności rodzicielskich (zapraszamy na zajęcia psychoedukacyjne warsztatowe lub coaching rodzicielski),

 • Niepłodność,

 • Konflikty towarzyszące przygotowaniu się do ślubu

 

Korzyści z pracy z psychologiem:

 • uświadomienie wzajemnych potrzeb i celów,

 • uwrażliwienie na emocje drugiej strony,

 • wzrost emocji pozytywnych,

 • wypracowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów,

 • poprawa komunikacji,

 • rozwój umiejętności dokonywania podziału obowiązków,

 • skonfrontowanie podejść wychowawczych i wypracowanie wspólnego stanowiska,

 • wzmocnienie relacji,

 • pomoc w rozstaniu z mniejszym obciążeniem emocjonalnym bądź wsparcie
  w pracy nad relacją w przypadku decyzji o próbie ratowania związku,

 • wstęp do terapii indywidualnej w przypadku partnerek/ partnerów uzależnionych, współuzależnionych, stosujących przemoc, wykazujących objawy zaburzeń psychicznych bądź trudności emocjonalnych (depresja, zaburzenia lękowe i inne),

 • zrozumienie wpływu przekazów z rodzin pochodzenia na funkcjonowanie
  w związku,

 • wsparcie w poradzeniu sobie z syndromem opuszczonego gniazda

 • wsparcie w przygotowaniu się do porodu,

 • wzrost wiedzy w zakresie metod stymulowania rozwoju dziecka.

 

Pracownicy Instytutu służą wsparciem parom wszystkich orientacji seksualnych, osobom w każdym wieku.