Rozwój ruchowy i intelektualny, problemy rodzinne, trudności w nauce i nawiązywaniu relacji rówieśniczych, kłopoty wychowawcze, traumatyczne doświadczenia – powodów, dla których Rodzic może potrzebować konsultacji z psychologiem dziecięcym jest wiele. Tak naprawdę do specjalisty warto zwrócić się w każdej sytuacji, w której coś w zachowaniu lub rozwoju dziecka jest dla Rodzica niepokojące.

W Ogólnopolskim Instytucie Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii EMPIRIA.PL w Łodzi psycholog dziecięcy pracuje nie tylko z najmłodszymi, ale i z ich opiekunami. Współpraca Rodziców i psychologa jest niezbędna dla uzyskania pozytywnych rezultatów terapii.

Jak wygląda wizyta?

Przygotowując się do wizyty u psychologa dziecięcego warto zanotować sobie najważniejsze etapy w rozwoju dziecka. Psycholog może zapytać o to, w jakim wieku dziecko zaczęło chodzić, kiedy zaczęło mówić, czy przeszło jakieś choroby lub urazy, czy ma alergie, jak wyglądają jego relacje z rówieśnikami, jak dziecko zachowuje się w domu a jak poza nim itp. Jeżeli problem dotyczy trudności w nauce, np. czytania, pisania, liczenia, specjalista może przeprowadzić z dzieckiem specjalne testy diagnostyczne. Przed pierwszą wizytą warto uprzedzić dziecko, że może być taki moment, w którym zostanie ono poproszone o rozmowę z psychologiem bez obecności Rodziców. Przebieg spotkania zależy głównie od rodzaju problemu.

Jak wygląda terapia?

Problemy, z którymi Rodzice zgłaszają się do psychologa dziecięcego mogą być naprawdę różne. W zależności od trudności, z którymi zmaga się dziecko, terapeuta dobiera odpowiednie rozwiązania. W przypadku trudności w nauce mogą to być zajęcia logopedyczne, ćwiczenia edukacyjne, w przypadku nieśmiałości lub nadpobudliwości specjalne zadania do wykonywania w grupie bądź indywidualnie. Bardzo ważne jest, aby Rodzice brali czynny udział w całym procesie terapeutycznym. Psycholog dziecięcy nie daje gotowych rozwiązań, ale podpowiada, co robić, by prawidłowo kierować rozwojem malucha i stwarzać mu odpowiednie warunki do zmian. Praca z dzieckiem również poza gabinetem psychologicznym jest niezwykle istotnym elementem całego procesu terapeutycznego.

Warto pamiętać, że szukanie wsparcia w gabinecie psychologicznym nie jest oznaką słabości ani powodem do wstydu. To dowód na poczucie odpowiedzialności i chęć stania się lepszym rodzicem dla swojego dziecka. Jeżeli macie Państwo wątpliwości, czy to rozwiązanie jest dla Was odpowiednie, umówcie się na konsultacje w naszym instytucie. Szczegóły w zakładce „Umów wizytę”.

Co wchodzi w skład psychologii dziecięcej?

Aby postawić pełną diagnozę psychologiczną, najczęściej potrzeba kilku spotkań z psychologiem. Bardzo istotna jest współpraca terapeuty z rodzicami. Na początku terapeuta przeprowadza wywiad na temat rozwoju dziecka i zgłaszanego przez rodziców problemu. Na kolejnym spotkaniu terapeuta rozmawia z dzieckiem, stosownie do jego wieku. W przypadku małych dzieci sesja może odbywać się w czasie zabawy.

Psychologia dziecięca obejmuje między innymi:

 • diagnozę psychologiczną rozwoju dziecka,
 • psychoterapię dzieci i młodzieży,
 • rozpoznawanie i terapię trudności rozwojowych (mowa, rozwój psychomotoryczny itp.),
 • terapię rodzin,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, trudności w przystosowaniu się do nowej sytuacji itp.).

W ramach tej specjalizacji rodzice korzystać mogą między innymi z poradnictwa wychowawczego, konsultacji, wsparcia w okresie ciąży i po porodzie, a także różnego rodzaju warsztatów tematycznych.

Warto pamiętać, że decyzja o szukaniu pomocy w gabinecie psychologicznym nie świadczy o byciu złym rodzicem, nieradzącym sobie z problemami dziecka. Przeciwnie, jest to oznaka świadomego rodzicielstwa i poczucia odpowiedzialności za kondycję emocjonalną oraz rozwój swojego dziecka. W wielu przypadkach szybkie podjęcie terapii pozwala skutecznie pokonać problem i odzyskać równowagę życia rodzinnego.

Kiedy potrzebny jest dziecku psycholog?

Zgłoś się do specjalisty, jeżeli zaobserwujesz u swojej pociechy niektóre spośród objawów, takich jak:

 • trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych,
 • popadanie w sytuacje konfliktowe,
 • nieśmiałość, niska samoocena, brak wiary we własne możliwości,
 • zachowania agresywne i autoagresywne,
 • brak umiejętności panowania nad złością,
 • nadmierna aktywność psychoruchowa,
 • wahania nastroju,
 • objawy buntu,
 • problemy w nauce,
 • trudności w koncentracji uwagi,
 • lęk separacyjny i inne,
 • fobia szkolna,
 • trudności z zasypianiem,
 • zaburzenia psychosomatyczne, takie jak bóle brzucha, wymioty, bóle głowy, moczenie się, zaparcia itp.,
 • zaburzenia odżywiania,
 • masturbacja dziecięca,
 • uzależnienie od gier, komputera, internetu, środków psychoaktywnych.

Tak naprawdę do psychologa dziecięcego zgłosić powinni się rodzice w każdej sytuacji, w której czują się zaniepokojeni zachowaniem lub rozwojem swojego dziecka. Specjalista rozwieje wątpliwości, znajdzie przyczynę problemu, a także pomoże osiągnąć długofalowe rezultaty w dążeniu do wyznaczonego celu. Zachowania związane z lękami, agresją, opóźniony rozwój względem rówieśników, intensywne przeżywanie codziennych sytuacji – to niektóre z sygnałów, które powinny skłonić rodzica do konsultacji ze specjalistą. Warto też zwrócić się po pomoc, gdy dziecko jest zbyt wyciszone, apatyczne, nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych. Współpraca z terapeutą i praca z dzieckiem również w warunkach domowych, to klucz do sukcesu. Psycholog dziecięcy czeka na Państwa w Ogólnopolskim Instytucie Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii Empiria w Łodzi.