Szanowny Panie Doktorze ,

pragniemy poinformować, iż w Naszej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajdującej się przy ulicy Żubardzkiej 4 w Łodzi możliwe jest przeprowadzenie kompleksowych badań z zakresu poziomu rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży. W związku z tym chcielibyśmy przedstawić po krótce naszą ofertę i zachęcić Pana do polecania naszej Poradni pacjentom.

W ramach naszej placówki diagnozujemy specyficzne trudności dydaktyczne, wychowawcze i emocjonalne dzieci. Prowadzimy specjalistyczną pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży. Specjalizujemy się również w badaniach z zakresu dojrzałości szkolnej. Nasz Zespół Psychologów i Pedagogów zajmuje się opiniowaniem w sprawie Odroczenia Spełniania Obowiązku Szkolnego. Prowadzimy także badania przy użyciu Dziecięcej Skali Rozwojowej (DSR) przeznaczonej do badania tych najmłodszych (dzieci od dwóch miesięcy do trzech lat), służącej do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka, umożliwiającej wczesne wykrywanie sygnałów nieprawidłowości rozwojowych a także słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka, określanie potrzeb stymulacyjnych dziecka i prognozowanie dalszego rozwoju.

Nasz Zespół składa się z kompetentnej i zaangażowanej kadry specjalistów, którzy poprzez odpowiednie zaplecze techniczne udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży.

Z wyrazami szacunku,

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EMPIRIA.PL w Łodzi.