Często w życiu seniora przychodzą ciężkie chwile, z którymi nie potrafi sobie poradzić sam. Przejście na emeryturę, choroba, opuszczenie domu przez dziecko czy śmierć najbliższych – są to krytyczne momenty w ich życiu, które powodują duże cierpienie, a czasem prowadzą do depresji i stanu rezygnacji. Osoby starsze winny mieć zapewnioną pomoc psychologiczną i medyczną.

 

Oferujemy:

 • psychoterapię osób w wieku emerytalnym

 • pomoc psychologiczną w okresie adaptacji do emerytury

 • opinie psychologiczne o sprawności psychicznej osoby sporządzającej testament (na podstawie badania inteligencji, pamięci, badania osobowości).

 • diagnozę otępień

 • pomoc przy chorobie Parkinsona

 • pomoc przy chorobie Alzheimera

 • pomoc przy urojeniach na podłożu otępiennym

 • badania neuropsychologiczne i inteligencji; testami:

- WAIS-R

- Test Pamięci Wzrokowej Bentona (kilka wersji)

- CTT Kolorowy Test Połączeń

- CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego

- DUM Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu

- MINIMENTAL Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego

- Test Płynności Figuralnej Ruffa

- Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu

- WCST Test Sortowania Kart z Wisconsin

- Test d2

- TUS Test Uwagi i Spostrzegawczości i itp.

 • pamięć

 • uwaga i koncentracja

 • rehabilitacja neuropsychologiczna (po wylewie, po udarze, po zawale, po wypadku)

 • psychoedukacja (emocje osób starszych, wdowieństwo, samotność, konflikty z dziećmi, samobójstwo, związki osób starszych – lecznicza miłość, potrzeba rozwoju osób starszych)

 • Choroby nowotworowe (metoda Simontona)

 • profesjonalny relaks osób starszych

 • Opinie dla lekarza psychiatry, lekarza neurologa, lekarza rodzinnego, lekarza baleologa, lekarza bariatry , na komisje ZUS, do Sądów i innych instytucji, także dla potrzeb własnych

 

Prowadzimy także regularne szkolenia dla Instytucji na temat specyfiki potrzeb osób starszych 65+ i niepełnosprawnych.

Wszelkie informacje pod nr 698 092 159