Kryzysy w małżeństwie i rodzinie mogą pojawiać się z różnych powodów. Czas, który ludzie poświęcają np. na karierę, wysokie wymagania w stosunku do partnera czy dzieci mogą spowodować kryzys, z którym ciężko jest sobie poradzić. Pojawiają się również problemy komunikacyjne . Bardzo trudno jest rozmawiać w rodzinie o emocjach, o swoich potrzebach czy o oczekiwaniach. Zdarza się tak, że gubi się szacunek dla potrzeb drugiej osoby. Kryzys zawsze wywołuje silne emocje i stany, takie jak smutek, złość, odrzucenie. Członkowie rodziny oddalają się od siebie, a czasami dochodzi do tego, że zaczynają ze sobą walczyć. W takiej sytuacji pomóc może profesjonalnie poprowadzona rozmowa, która nakieruje rodzinę/małżonków na drogę do rozwiązania ich problemów.

Oferujemy:

 • psychoterapię par

 • psychoterapię małżeństw

 • pomoc w problemach z komunikacją

 • pomoc w konfliktach ekonomicznych

 • pomoc w konfliktach światopoglądowych

 • pomoc psychologiczną po adopcji dziecka

 • psychoterapię w obliczu rozwodu

 • przygotowaniem dziecka do rozwodu

 • psychoterapię rodzinną

 • psychoterapię przy występowaniu niepłodności

 • psychoterapię rodziny z osobą chorą

 • psychoterapię eurosierot

 • mediację

 • diagnozę zasobów rodzinnych

 • coaching rodzicielskim

 • badanie więzi rodzinnych

 • psychoedukację dot. stymulowania rozwoju dziecka

 • psychoedukację dot. profilaktyki zdrowia psychicznego dziecka

 • psychoedukację rodziny z chorym somatycznie dzieckiem/psychoterapię rodziny

 • pomoc psychologiczną dla rodziny stojącej przed koniecznością zmiany miejsca zamieszkania (migracja)

 • pomoc psychologiczna w zespole Gardnera i alienacji rodzicielskiej

 • pomoc psychologiczna rodzinie zastępczej

 • pomoc psychologiczna opiekunowi prawnemu dziecka

 • pomoc rodzinom, w których dzieci przebywają w domu dziecka z różnych przyczyn

 • A także: Szeroką diagnostykę rodziny:

  -diagnozę komunikacji wewnątrzrodzinnej

  -diagnozę więzi emocjonalnych między członkami rodziny

  -diagnozę kompetencji rodzicielskich i wychowawczych (profil rodzica)

  -diagnozę predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/inna forma opieki prawnej

  -diagnozę postaw życiowych rodziców

  -diagnozę systemu wartości rodziców

  -stabilność emocjonalną rodziców

  - rodzaj sprawowania opieki nad dziećmi

  -określanie częstotliwości kontaktów z dziećmi na podstawie potrzeb dzieci

  -diagnozowanie patologii wewnątrzrodzinnych – przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, zaniedbywanie, przemoc seksualna, przemoc werbalna, molestowanie seksualne, manipulacja, triangulacja, konflikt lojalności, przeniesiony zespół Munchhausena, hamowanie rozwoju dziecka, dziecko jak świadek przemocy

  -diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka upośledzonego umysłowo

  -szacowanie wiarygodności wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, gimnazjalnym, licealnym a także dorosłych oraz dzieci z niepełnosprawnościami

  -pomoc rodzinom dotkniętym zdarzeniem traumatycznym – pożar, powódź, trąba powietrzna, napad, kradzież, wypadek komunikacyjny, wypadek rolniczy, wypadek w pracy itp.

  -szeroki wachlarz pomocy dla par homoseksualnych i osób transeksualnych wykluczonych i szykanowanych z powodu orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej

  -pomoc rodzinom zrekonstruowanym i rozbitym

  W razie potrzeby, po przeprowadzonej diagnozie przy użyciu metod klinicznych i psychometrycznych, opiniujemy dla osób prywatnych i instytucji, zwłaszcza Sądów i innych. Mamy na swoim koncie współpracę z licznymi Sądami w Polsce w zakresie opiniowania psychologicznego.