W Ogólnopolskim Instytucie Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii EMPIRIA w Łodzi oferujemy badania psychologiczne kierowców, przeprowadzane w celu oceny predyspozycji do zawodowego prowadzenia pojazdów i maszyn. Cała procedura obejmuje trzy etapy: test, zadania na przyrządach, rozmowę podsumowującą. Przypominamy, że na psychotesty należy stawić się wypoczętym, trzeźwym oraz zabrać ze sobą okulary używane do jazdy. Kwestionariusze i testy, które wypełniają uczestnicy, służą ocenie kompetencji poznawczych i cech osobowości. Następnie przechodzimy do badań z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury. Zadania te mają pomóc w ocenie sprawności psychomotorycznej, refleksu, procesów myślowych, umiejętności podejmowania decyzji, czasu reakcji, koncentracji uwagi, zdolności spostrzegawczych, widzenia o zmroku, wrażliwości na olśnienie itp. Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki przystępowania do obowiązkowych badań psychologicznych dla kierowców. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym instytutem.

Zapraszamy:

 • Kierowców zawodowych na badania psychologiczne do kwalifikacji zawodowych (39k),
 • Przedsiębiorców wykonujących osobiście transport drogowy (39m)

Badania wykonuje się co 5 lat. Po 60 roku życia co 30 miesięcy.

 • kandydatów na instruktora i instruktorów
 • kandydatów na egzaminatora i egzaminatora
 • osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu
 • osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem
 • przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec których wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia (art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3)
 • przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 • osoby przedłużające ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
 • osoby kierujące motorowerem, pojazdem silnikowym, tramwajem, jeśli uczestniczyły w wypadku drogowym, w wyniku którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń
 • osoby kierujące motorowerem, pojazdem silnikowym, tramwajem, jeśli:
  • kierowały po spożyciu alkoholu lub innej substancji
  • przekroczyły liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego
  • w okresie próbnym popełniły co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu ww komunikacji
 • osoby posiadające prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jeśli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wyglądają badania psychotechniczne?

Przed przystąpieniem do testów psycholog przeprowadza wywiad z osobą badaną. Metody przeprowadzania psychotestów uzależnione są m.in. od stanowiska, na którym pracuje lub na które kandyduje osoba badana. Psychotesty składają się z dwóch etapów. Pierwszy to testy i kwestionariusze, których zadaniem jest określenie m.in. cech osobowości, sprawności intelektualnej czy też podzielności i koncentracji uwagi osoby badanej. Drugi etap to tzw. badania aparaturowe. Osoba badana wykonuje zadania na specjalnych przyrządach, które sprawdzają sprawność psychomotoryczną. Podczas badań aparaturowych oceniane są m.in. szybkość reakcji, koordynacja wzrokowo-ruchowa, reakcja na olśnienie i widzenie po zmierzchu. Na koniec osoba przeprowadzająca badanie podsumowuje wyniki, a następnie przedstawia je osobie badanej i wydaje orzeczenie lub zaświadczenie psychologiczne o braku bądź istnieniu przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Kto powinien poddać się badaniom psychologicznym?

Psychotesty są wymaganym warunkiem przy zatrudnieniu na stanowisku: kierowcy zawodowego (w tym kierowcy TIR-ów, taksówkarze, instruktorzy nauki jazdy itp.), kierowcy pojazdów służbowych, operatora maszyn i urządzeń, osoby pracującej na wysokości. Badania psychologiczne kierowców przeprowadza psycholog posiadający uprawnienia z zakresu psychologii transportu. Do ukończenia 60. roku życia psychotesty należy powtarzać co 5 lat, natomiast po przekroczeniu 60. roku życia należy powtarzać je co 30 miesięcy. Badania psychologiczne kierowców wykonujemy w Ogólnopolskim Instytucie Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii Empiria w Łodzi. Jeżeli osoba przystępująca do badań obawia się ich, może skorzystać z symulatorów dostępnych w internecie. Dzięki nim można sprawdzić, jakich zadań można spodziewać się podczas psychotestów.

Kto wystawia skierowanie na badanie psychologiczne?

Skierowanie wystawić może lekarz medycyny pracy lub pracodawca.

Czy skierowanie jest niezbędne, aby przejść badanie?

<p style=">Nie. Jeżeli kierowca sam sfinansuje swoje badanie, nie musi posiadać skierowania. W przypadku kierowców skierowanych na badania psychologiczne z powodu zatrzymania prawa jazdy po prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych konieczne jest skierowanie z wydziału komunikacji.

Jak można umówić się na badanie psychologiczne?

Wystarczy skontaktować się telefonicznie z Ogólnopolskim Instytutem Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii Empiria w Łodzi: tel. 510 77 11 20, 698 092 159 lub 691 07 18 09. Psychotesty wykonywane są przez Pracownię Badań Kierowców, Badań na Broń i innych Grup Zawodowych „Zielone Światło” w Instytucie Empiria. W miarę możliwości ustalamy z kandydatem dogodny dla niego termin wizyty.

Czy do psychotestów można się jakoś przygotować?

Na badanie należy zgłosić się wypoczętym i wyspanym, po śniadaniu. Osoby z wadą wzroku powinny zabrać ze sobą okulary lub soczewki kontaktowe. Przypominamy o zabraniu prawa jazdy i dowodu tożsamości. Psychotesty to badanie, a nie egzamin. Nie powinny więc być powodem stresu.

Jak długo trwa badanie?

Średnio od 1,5 do 2 godzin.

Co się stanie, jeżeli nie wykonam prawidłowo któregoś z zadań?

W przypadku niepowodzenia można powtórzyć badanie po kilku minutach lub innego dnia. Nie przekreśla to jeszcze szans kandydata na uzyskanie orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Raz jeszcze podkreślamy, aby do psychotestów podchodzić ze spokojem, bez zbędnego stresu. Badanie to sprawdza umiejętności, które kierowca wykorzystuje na co dzień. Nie są to więc trudne dla niego zadania.

Ile kosztuje badanie psychologiczne kierowców?

Cena badania psychologicznego kierowców jest ustanowiona przepisami i wynosi 150 zł. W przypadku zainteresowania kosztami innych badań w Ogólnopolskim Instytucie Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii Empiria w Łodzi, zapraszamy do wejścia na stronę Cennik.

Czy w przypadku zmiany pracy trzeba powtarzać psychotesty, choć poprzednie orzeczenie nadal jest ważne?

Decyzja należy do pracodawcy. Może on przyjąć aktualne orzeczenie bądź wymagać ponownego sprawdzenia stanu zdrowia kandydata i powtórzenia badań.

Posiadam orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Czy mogę wykorzystać je podczas ubiegania się o pracę na stanowisku operatora wózka widłowego?

Niestety badania psychologiczne kierowców różnią się od psychotestów przeprowadzanych dla operatorów wózków widłowych, dlatego należy powtórzyć badanie.

Co zrobić w przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia psychologicznego?

W przypadku negatywnego orzeczenia psychologicznego kierowcom zawodowym, kierowcom taksówek, kierowcom pojazdów uprzywilejowanych, egzaminatorom, a także osobom kierowanym na psychotesty przez Policję, Prezydenta Miasta i Starostę Powiatowego przysługuje odwołanie od treści orzeczenia, które należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystawienia orzeczenia w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Odwołanie składa się w formie pisemnej, za pośrednictwem pracowni, która wykonała badanie. W przypadku niezdecydowania się na odwołanie, ponownie przystąpić do psychotestów można po upływie roku. Kierowcy samochodów służbowych kierowani na badania przez lekarza medycyny pracy nie mają prawa do odwołania się od orzeczenia. W ich przypadku o dalszym postępowaniu decyduje lekarz.