Ogólnopolski Instytut Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii EMPIRIA w Łodzi zaprasza do udziału w specjalistycznych programach szkoleniowych adresowanych do psychologów, pedagogów, nauczycieli, psychologów dziecięcych, przedstawicieli personelu medycznego, biznesmenów, menadżerów, jak również studentów ostatnich lat wyżej wskazanych kierunków. Oferujemy szkolenia miękkie opracowane na podstawie naszej długoletniej praktyki zawodowej, jak również doświadczeń zdobytych w pracy klinicznej i działalności badawczej.

Obok kompetencji zawodowych, te interpersonalne często przesądzać mogą o tym, kto odniesie sukces w swej dziedzinie. Dlatego nie wolno ich lekceważyć, ale warto trenować i rozbudowywać. Pod pojęciem umiejętności miękkich rozumiemy m.in. zdolność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, umiejętność współdziałania w zespole, umiejętność zarządzania czasem, empatię, sztukę autoprezentacji czy zdolność do rozwiązywania problemów itp.

Program szkoleń w Instytucie Empiria obejmuje zajęcia o tematyce specjalistycznej, przygotowujące do pracy w konkretnych obszarach. Swoją propozycję kierujemy do profesjonalistów dążących do umocnienia swych kwalifikacji zawodowych. Z naszej oferty skorzystać może psycholog dziecięcy, pedagog, nauczyciel, ale także menadżer, biznesmen i każdy, kto na co dzień pracuje z ludźmi. W naszej ofercie nie zabrakło jednak również tzw. szkoleń miękkich, podczas których trenowane są umiejętności i kompetencje interpersonalne. Skuteczna komunikacja i umiejętność pracy w grupie jest przydatna w wielu branżach. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową naszego instytutu.

W cyklu szkoleniowym 2013/2014 oferujemy także blok warsztatów psychoterapeutycznych.

 

Ilość miejsc na każdym kursie jest ograniczona, a o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat, dlatego zachęcamy do rezerwacji miejsc z odpowiednim wyprzedzeniem. Rezerwacja drogą telefoniczną pod numerami tel.: 510 77 11 20 lub 691 07 18 09lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Numer konta do wpłat: 50 1140 2004 0000 3602 4961 1985

 

 

Szkolenia miękkie

 

 

Analiza dokumentacji medycznej na użytek psychologa

 

Wywiad specjalistyczny - metodyka konstruowania i prowadzenia trafnego wywiadu

 

Opiniowanie psychologiczne dotyczące pacjentów specjalistycznej opieki zdrowotnej

 

Specyfika pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Przygotowanie merytoryczno-praktyczne

 

Obserwacja psychologiczna w diagnozie psychologicznej i psychoterapii

 

Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie

 

Socjoterapia – metody i zastosowanie

 

Resocjalizacja w praktyce

 

Diagnoza psychopedagogiczna

 

 

 

 

Zarządzanie czasem i stawianie celów

 

Zarządzanie sobą w czasie

 

Autoprezentacja

 

Zarządzanie różnymi typami charakterów

 

Sprzedaż relacyjna – budowanie więzi z klientem

 

Typologia klientów

 

Negocjacje (I stopień)

 

Negocjacje (II stopień)

 

Kierowanie zespołem

 

Leadership dla kobiet

 

 

 

WARSZTATY PSYCHOTERAPEUTYCZNE

 

Psychoterapia rodziny w kryzysie - zagrożonej rozwodem

 

Zadbaj o siebie - krok do udanego związku

 

Psychoterapia rodziny w sytuacji pojawienia się dziecka - odsunięcie partnera

 

Systemowa terapia rodzin. Technika genogramu.

 

Polując na zrozumienie. Rozumieć i być zrozumianym. Warsztat o komunikacji w rodzinie.

 

Psychoterapia rodziny dotkniętej przewlekłą chorobą - elementy psychoonkologii

 

Systemowa terapia rodzin - terapia zaburzeń odżywiania

 

Podstawy pracy z klientem z zab. nerwicowymi i depresyjnymi w podejściu psychodynamicznym

 

Świadomość ciała w rozpoznawaniu zaburzeń psychosomatycznych

 

Psychoterapia par

 

Mity i skrypty rodzinne, ich wpływ na nasze życie w podejściu systemowym

 

 

 

Charakterystyka kursów i warsztatów

 

Zarządzanie czasem i stawianie celów

 

Rodzaj szkolenia miękkiego, którego celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat reguł oraz metod zarządzania zarówno, czasem jak i wyznaczonymi przez nich samych celami. Uczestnikom oferujemy pomoc w przejściu na wyższy, bardziej efektywny poziom zarządzania sobą i innymi w czasie. Uczestnicy dowiedzą się jak podnosić efektywność pracy własnej oraz zespołu. Poznają sposoby właściwego stawiania celów i ustalania właściwych priorytetów. W trakcie trwania kursu szczegółowo zostaną omówione strategie zarządzania czasem (kwadrat Eisenhowera, metoda ABC i in.) oraz stawiania celów (metoda SMART). W czasie zajęć każdy z uczestników będzie miał możliwość przećwiczenia omawianych strategii pod okiem instruktora. Przedstawione zostaną również najczęstsze błędy popełniane w zarządzaniu czasem.

 

Czas: 8h

 

Zarządzanie sobą w czasie

 

Dlaczego niektóre zadania wędrują z dnia na dzień na coraz dalsze strony kalendarza? Zajęcia skierowane są do osób, które wciąż gonią w poszukiwaniu straconego czasu, potrzebują wskazówek by zniwelować kilka mechanizmów blokujących efektywne rozplanowywanie dnia, nie tylko w sferze zawodowej. Osoby biorące udział w kursie dowiedzą się jak w skuteczny i efektywny sposób zarządzać sobą w czasie. Celem tego szkolenia miękkiego jest dokładne omówienie zasad, które w znacznym stopniu ułatwią uczestnikom ustalenie ich priorytetów. W trakcie trwania zajęć uczestnicy dowiedzą się jak rozwijać posiadane już przez nich umiejętności zarządzania planem swojego dnia. Odkryją co aktualnie utrudnia im efektywną organizację czasu. Za pomocą specjalistycznych metod (SWOT) dokonają analizy zasobów i ograniczeń pomocnych w skutecznym zarządzaniu sobą. Ponadto uczestnicy dowiedzą się w jak umiejętny sposób wyznaczyć sobie cel ( metoda SMART).

 

Czas: 8h

 

Autoprezentacja

 

Rozmowy o pracę, rozmowy kwalifikacyjne, negocjacje, konfrontacje z urzędami - w każdej z tych sytuacji potrzeba wiele energii, żeby wykazać własną słuszność i skuteczność. Wskażemy sposoby, dzięki którym, zaoszczędzając energii i stresu, zrobicie Państwo świetne wrażenie w każdej sytuacji komunikacyjnej. Powszechnie wiadomo, że komunikacja to nie tylko słowa, ale także gesty, ubiór, natężenie głosu, mimika czy sposób podawania ręki. Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat szeroko rozumianej autoprezentacji- jej obszarów, stylów, skuteczności poszczególnych technik i strategii. Osoby uczestniczące w zajęciach będą miały możliwość wzmocnienia oraz rozwoju umiejętności prezentowania się w sytuacjach społecznych, wystąpieniach publicznych. Poprzez ćwiczenie adekwatnej mowy ciała i komunikacji niewerbalnej uczestnik w trakcie prezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej czy też negocjacji będzie mógł wykazać wyższy poziom własnej skuteczność. Osoba prowadząca zajęcia pomoże wybrać uczestnikom odpowiedni dla nich styl autoprezentacji oraz zasobów autoprezentacyjnych uczestników.

 

Czas: 8h

 

 

Zarządzanie różnymi typami charakterów

 

Szkolenie miękkie skierowane jest do wszystkich osób pracujących z ludźmi, którym zależy na efektywnym wykorzystywaniu zasobów ludzkich. Zdecydowanie wspólną cechą ludzi jest to, że się różnią. Warto zatem wiedzieć, jak te różnice charakterów wykorzystać w pracy zespołu, zarówno jeśli chodzi o funkcjonowanie korporacji, stowarzyszenia czy zespołu uczelnianego. Indywidualne różnice międzyludzkie wynikają zarówno z niepowtarzalnej struktury osobowości poszczególnych osób, jak i roli, jaką naturalnie każda osoba zajmuje w tworzącej się grupie. Mądre zarządzanie ludźmi, zakłada wykorzystanie tych różnic dla dobra zadania, aby jak najefektywniej wydobyć możliwości jednostki, a co za tym idzie, stworzyć harmonijnie działający zespół. Wymaga to oczywiście dużej wiedzy i umiejętności ze strony lidera – można się ich nauczyć!

 

Na szkoleniu zostanie zaprezentowana niezbędna wiedza z zakresu psychologii różnic indywidualnych. Uczestnicy zapoznają się z zasadami funkcjonowania zespołu i dynamiki grupowej, a także rolą lidera w jej funkcjonowaniu. Zdobytą wiedzę będą mieli okazję przećwiczyć w praktyce – ma to na celu wykształcenie umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem. Praktyczna część warsztatu ma ułatwić późniejsze wdrożenie nabytych umiejętności w miejscu pracy. Poza wiedzą i umiejętnościami, ważnym elementem szkolenia będzie poznanie własnych ograniczeń i zasobów w pracy z ludźmi.

 

Czas: 8h

 

Sprzedaż relacyjna- budowanie więzi z klientem

 

Budowanie relacji z klientem ma bardzo duże znaczenie w biznesie. Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się jak budować lojalność klienta poprzez stworzenie z nim przyjacielskiej relacji opierającej się na zaufaniu. Szkolenie umożliwi uczestnikom zwiększenie własnej skuteczności w rozpoznawaniu i rozumieniu potrzeb klienta, umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji w procesie sprzedaży, a także wyposaży ich w narzędzia niezbędne przy budowaniu długoterminowych relacji biznesowych. W trakcie trwania kursu omówimy rolę komunikacji werbalnej oraz nie werbalnej. Uczestnicy przekonają się jak ważne jest pierwsze wrażenie . Dowiedzą się jakiego rodzaju wypowiedzi unikać oraz jakie informacje przekazujemy innym za pomocą mimiki, pozycji ciała czy też tonu głosu.

 

Czas: 8h

 

Wywiad specjalistyczny- metodyka konstruowania i prowadzenia trafnego wywiadu

 

Kurs ma na celu praktyczne oraz merytoryczne przygotowanie uczestników do przeprowadzenia rzetelnego oraz trafnego wywiadu z pacjentem . W trakcie trwania zajęć zostaną szczegółowo omówione aspekty teoretyczne dotyczące prowadzenia wywiadu. Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad konstruowania pytań i hipotez diagnostycznych oraz nabędzie umiejętność operacjonalizowania zmiennych do celów rozmowy diagnostycznej z pacjentem. Podczas szkolenia w części warsztatowej uczestnik będzie miał możliwość samodzielnego formułowania konkretnych pytań pod okiem osoby prowadzącej. Ponadto zostaną przedstawione i przeanalizowane zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej m.in. techniki nawiązania oraz podtrzymania kontaktu. W rezultacie uczestnik szkolenia potrafi przeprowadzić trafny wywiad korzystając z właściwych wskaźników, które w dalszej pracy stanowią podstawę do interpretacji zebranych danych.p>

 

Czas: 8 h

 

 

Analiza dokumentacji medycznej na użytek psychologa

 

W trakcie trwania szkolenia uczestnicy poznają zastosowanie dokumentacji medycznej w różnych obszarach działalności zawodowej. Głównym celem jest przygotowanie do pracy w placówkach kontraktowanych przez NFZ, poradniach, ZUS, szpitalach i innych miejscach, gdzie psycholog współpracuje z lekarzami oraz w prywatnym gabinecie. Uczestnik zdobywa umiejętność analizy dokumentacji medycznej (karty pobytu szpitalnego, epikryzy, karty pacjenta z Poradni Zdrowia Psychicznego oraz innych poradni specjalistycznych), którą wykorzystuje w diagnostyce psychologicznej do trafnego doboru metod pracy badań oraz opiniowania. Treści zawarte w szkoleniu przyczynią się do lepszego przygotowania uczestników do pracy psychologicznej z zastosowaniem dokumentacji medycznej.

 

Czas: 8h

 

Opiniowanie psychologiczne dotyczące pacjentów specjalistycznej opieki zdrowotnej

 

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką zbierania danych od pacjentów specjalistycznej opieki zdrowotnej (w szczególności pacjentów hospitalizowanych, leczonych w poradni zdrowia psychicznego, neurologicznej, kardiologicznej itp.) przekształcania ich dla potrzeb diagnostyki oraz konstruowania opinii psychologicznej na rzecz instytucji orzeczniczych. * Od kandydatów wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu psychosomatyki i neuropsychologii.

 

 

Specyfika pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione rodzaje oraz specyfika pracy placówek opiekuńczo- wychowawczych takich, jak: pogotowie opiekuńczo-wychowawcze, dom dziecka, MOW, MOS. Uczestnicy zostaną również poinformowani jakie inne instytucje współpracują z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi oraz dowiedzą się jakie osoby są zatrudniane w takich miejscach. Głównym celem kursu będzie zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz przygotowanie do pracy z tamtejszą młodzieżą. Zostanie również przedstawiony sposobu w jaki placówka organizuje swój czas pracy oraz jakich dokumentów używa. Prowadzący omówi również zasady obowiązujące wśród wychowanków placówki.

 

Czas: 8 h

 

Socjoterapia – metody i zastosowanie

 

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodą leczenia zaburzeń psychicznych polegającą na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej. Uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie poszerzania dostępnych choremu umiejętności społecznych, modyfikacji otaczających go układów oraz zastępowania układów utrwalonych, nieprawidłowych.

 

Resocjalizacja w praktyce

 

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, wykolejonymi i uwikłanymi. Ponadto zakładją także zapoznanie uczestników z diagnostycznymi i korekcyjnymi metodami skutecznej resocjalizacji oraz zastosowanie ich w procesie ponownej socjalizacji.

 

 

Wywiad dostosowany do poziomu funkcjonowania intelektualnego pacjenta

 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do adekwatnego modyfikowania wywiadu w zależności od poziomu intelektualnego zgłaszającej się osoby, zakwalifikowanej do interwencji kryzysowej, diagnozy psychologicznej, poradnictwa, psychoterapii itd. Zarówno wysoki jak i niski iloraz inteligencji może działać zakłócająco na pracę psychologa. Podczas szkolenia uczestnik zostanie wyposażony w umiejętność radzenia sobie z tego typu sytuacjami. Od kandydatów wymagana jest znajomość zagadnień inteligencji płynnej i skrystalizowanej oraz klasyfikacja IQ

 

 

Obserwacja psychologiczna w diagnozie psychologicznej i psychoterapii

 

Obserwacja psychologiczna jest metodą niedocenianą i uznawaną za niewymagającą przygotowania chociaż razem z wywiadem stanowi podstawowe narzędzie pracy psychologa. Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności stosowania tego narzędzia w taki sposób, żeby była to profesjonalna obserwacja psychologiczna a nie zwykłe patrzenie.

 

 

Diagnoza psychopedagogiczna

 

 

Kurs ma na celu przekazanie wiedzy obejmującej pojęcia, metody badań i problemy diagnozy psychopedagogicznej, zapoznanie uczestników z warsztatem pracy diagnostycznej pedagoga oraz nauczenie konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych uwzględniających potrzeby i możliwości uczniów w różnych okresach ich rozwoju.

 

 

 

WARSZTATY PSYCHOTERAPEUTYCZNE

 

 

Psychoterapia rodziny w kryzysie - zagrożonej rozwodem

 

Warsztat będzie dedykowany tematom jakie pojawiają się w trakcie takiego kryzysu, a także temu, z kim pracować i w jaki sposób. Zostaną przedstawione elementy, które wspierają pracę rodziny w takiej sytuacji. Kryzys może być elementem, który pokazuje konieczność zmian w tej rodzinie, który może być szansą, jeśli będzie ona wykorzystana.

 

 

Psychoterapia rodziny dotkniętej przewlekłą chorobą - elementy psychoonkologii

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają etapy zmian jakie zachodzą w rodzinie, gdy jeden z członków jest chory przewlekle. Poznają elementy, na które warto zwrócić uwagę podczas pracy z taką rodziną. Uczestnicy przyjrzą się tym elementom, które warto wspierać, dowiedzą się o czym i jak rozmawiać z dzieckiem chorym na chorobę nowotworową, jak rozmawiać o śmierci z dzieckiem i z rodziną, a także jakie emocje towarzyszą jakiej fazie choroby. Przyjrzą się zagrożeniom dla pomagającym, które wynikają z takiej sytuacji i odpowiedzą na pytanie, co można wtedy dla siebie zrobić.

 

 

 

Psychoterapia rodziny w sytuacji pojawienia się dziecka - odsunięcie partnera

 

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z tematami jakie pojawiają się podczas pracy z rodziną w sytuacji narodzin dziecka. Będą mogli doświadczyć pracy z odrzuconym partnerem i sprawdzić, co działa w pracy terapeutycznej w takiej sytuacji. Uczestnicy dowiedzą się jak pracować z takim tematem, jakie elementy pracy są istotne, a jakich ,,raf'' unikać. Będzie możliwość doświadczenia takiego stanu i sprawdzenia, z czym mierzy się odrzucony partner.

 

 

 

Systemowa terapia rodzin. Technika genogramu

 

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania rodziny w podejściu systemowym, a także wiedzy o procesach rozwojowych rodziny, typowych dla niej kryzysach i ich źródłach oraz sposobach ich rozwiązywania. Rozwinie umiejętności diagnozowania rodziny oraz jej problemów w ujęciu systemowym. Pozwoli uczestnikom na refleksję nad wpływem znaczenia własnego doświadczenia rodzinnego na procesy diagnozy i udzielania pomocy psychologicznej rodzinom problemowym. Punktem wyjścia do tych rozważań, będzie zapoznanie się z symboliką genogramu, ze sposobami przeprowadzania wywiadu rodzinnego i odszukiwania wzorców pokoleniowych – wszystko poparte przykładami interwencji terapeutycznych.

 

Forma: Zajęcia obejmują wykłady oraz ćwiczenia umiejętności praktycznych

 

Część teoretyczna zawiera tworzenie genogramu:

 

– rysowanie struktury rodziny

 

– odszukiwanie wzorców rodzinny (ustalanie faktów, wzorców funkcjonowania, związków i ról rodzinnych, chronologii rodziny, istotne zmiany, przemiany i traumy)

 

– zasoby jako punkt wspierania w rodzinach nietypowych( alkoholowych ,z chorobami psychicznymi, z przemocą czy wykorzystywaniem seksualnym)

 

– krótkie zestawienie standardowych symboli stosowanych przy wykonywaniu genogramu

 

– wskazówki dotyczące przeprowadzania wywiadu do genogramu

 

– zarys interpretacji genogramu na przykładzie rodziny

 

 

 

Część praktyczna zawiera:

 

- mój genogram rodzinny - praca własna uczestników

 

- podsumowanie wniosków i spostrzeżeń

 

 

 

Mity i skrypty rodzinne, ich wpływ na nasze życie w podejściu systemowym

 

Forma: Zajęcia obejmują wykłady oraz ćwiczenia umiejętności praktycznych

 

Część teoretyczna zawiera

 

- Zdrowie i dysfunkcja systemu rodzinnego

 

- Mity rodzinne- opowieści rodzinne z okresu dzieciństwa podkreślające wyjątkowość każdego dziecka

 

- Porządki systemowe, przynależność, dawanie i branie.

 

- Komunikacja w systemie rodzinnym

 

- Dysfunkcja systemu

 

- Fazy rozwoju rodziny

 

- Pozycja dziecka w rodzinie

 

- Zasoby w systemie rodzinnym i ich znaczenie dla pomocy systemowe

 

Część praktyczna zawiera:

 

- Technika „Linia czasu ”

 

- Inne techniki stosowane w terapii systemowej typu „Elastyczna taśma”

 

- podsumowanie wniosków i spostrzeżeń

 

 

Systemowa terapia rodzin - terapia zaburzeń odżywiania

 

Szkolenie przedstawi zaburzenia odżywiania się z perspektywy rodzinnej. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania funkcjonowania rodziny „anorektycznej” i „bulimicznej”. Poznają podstawowe zasady i założenia w terapii rodzinnej zaburzeń odżywiania: anoreksji, bulimii i kompulsywnym objadaniu się.

 

Zajęcia obejmują wykłady oraz ćwiczenia umiejętności praktycznych

 

Część teoretyczna zawiera

 

- Obraz kliniczny zaburzeń odżywiania - anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, pregoreksji, bigoreksja

 

- Diagnostyka zaburzeń odżywiania się

 

- Diagnoza rodziny

 

- Charakterystyka funkcjonowania rodziny „anorektycznej” i rodziny „bulimicznej”

 

- Podstawowe zasady i założenia w terapii rodzinnej zaburzeń odżywiania: anoreksji, bulimii i kompulsywnym objadaniu się.

 

Część praktyczna zawiera:

 

- praca w grupie w oparciu techniki ekspresji i kontroli emocji

 

- podsumowanie wniosków i spostrzeżeń

 

 

 

Podstawy pracy z klientem zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi w podejściu psychodynamicznym

 

Poszerzenie wiedzy dotyczącej ukrytych motywów, pragnień oraz mechanizmów będących przyczyną problemów pacjenta.

 

Zajęcia obejmują wykłady oraz ćwiczenia umiejętności praktycznych

 

Część teoretyczna zawiera:

 

-Budowanie relacji terapeutycznej pacjent-terapeuta:

 

* przeprowadzenie wywiadu klinicznego i zbieranie informacji do diagnozy(Obraz kliniczny zaburzeńnerwicowych, depresyjnych, rozpoznawanie stan psychicznego pacjenta, ocena orientacji i percepcji, wymiaru poznawczego, afektu i działania)

 

-Diagnoza psychodynamiczna:

 

* charakterystyka ego-słabe i mocne strony mechanizmy obronne i konflikty, relacja ego i superego;

 

* jakość relacji z obiektem- w rodzinie, wzorce przeniesienie i przeciwprzeniesienia;

 

* charakterystyka „ja”- samoocena, spójność, granice)

 

* postawienie i weryfikacja hipotez

 

-Kontrakt terapeutyczny

 

* podstawowe elementy

 

* dodatkowe zabezpieczenia w pracy z pacjentem typu bordeline, zagrożonym samobójstwem,

 

 

 

Cześć praktyczna :

 

-praca w grupach na podstawie analizy przypadku

 

-podsumowanie wniosków i spostrzeżeń

 

 

 

Świadomość ciała w rozpoznawaniu zaburzeń psychosomatycznych

 

Rozpoznawanie i diagnozowanie zależności psychosomatycznych, czyli wpływu czynników psychicznych na organizm człowieka. Diagnoza sposobu oddychania, napięć w ciele, obszarów bez energii.

 

 

 

Psychoterapia par

 

Poszerzenie wiedzy oraz zdobycie umiejętności prowadzenia terapii par nieformalnych i małżeństw. Poznanie najważniejszych aspektów terapii par i strategii efektywnej pomocy psychologicznej osobom żyjącym w zaburzonych związkach.

 

Zajęcia obejmują wykłady oraz ćwiczenia umiejętności praktycznych

 

Część teoretyczna zawiera:

 

- Ocena dynamiki związku:

 

- czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na parę,

 

- chronologia zdarzeń, urazy i traumy,

 

- potrzeby i oczekiwania,

 

- wpływ innych osób,

 

- tematy specjalne- zdrada, brak dzieci, aborcja, niepełnosprawność czy choroba psychiczna partnera, alkoholizm; homoseksualność,

 

 

 

-Budowanie relacji terapeutycznej i ustalenie kierunku zmian

 

-wzmocnienie komunikacji w związku,

 

-poszukiwanie rozwiązań zmierzających do zacieśnienia się więzi lub

 

bezpiecznego rozejścia się partnerów

 

-mediacje rodzinne –kluczowe wskazówki

 

 

 

Cześć praktyczna :

 

-techniki relaksacyjno- wizualizacyjne wykorzystywane w pracy

 

psychoterapeutyczne

 

-podsumowanie wniosków i spostrzeżeń

 

 

 

Polując na zrozumienie. Rozumieć i być zrozumianym. Warsztat o komunikacji w rodzinie.

 

Często nie mówimy tego co nam w "duszy gra" lub nie w taki sposób, aby druga osoba zrozumiała... Częściej chcemy, aby ktoś się domyślił... ale czy ja się domyślam? I czy to, co "uprawiam" to komunikacja, a wobec tego czy rozumiem i jestem rozumiana(y)? Czy emocje wzmacniają czy osłabiają przekaz i jak w wirze spraw codziennych się dogadać? Zapraszamy na warsztat o komunikacji w rodzinie.

 

Zadbaj o siebie - krok do udanego związku

 

Zastanów się:

 

ü Jaki mam kontakt ze sobą?

 

ü Czego potrzebuję w byciu z drugą osobą?

 

ü Czy to moje potrzeby czy oczekiwania?

 

ü Czego oczekuję od związku i co ja mogę zrobić, żeby lepiej funkcjonował?

 

ü A także, co mogę zrobić dla siebie i kiedy jest na to najlepszy czas?

 

Zapraszamy na warsztat o zaopiekowaniu się sobą w drodze do udanego związku.