Trening interpersonalny

Uczestnictwo w treningu interpersonalnym to doskonała okazja do tego, aby przyjrzeć się własnej osobie w odniesieniu do grupy, w której przebywamy. Dostrzeżenie sposobu, w jaki wchodzimy w kontakt z drugą osobą i jak jesteśmy odbierani przez nieznane nam osoby, może okazać się niezwykle cennym doświadczeniem. Prowadzi do zwiększenia świadomości dotyczącej wzajemnych relacji i powiązań, zrozumienia procesów grupowych, jak i mechanizmów jej działania. Niewątpliwie wzrost takich kompetencji może korzystnie wpłynąć na efektywność pracy w grupie.

 

Trening intrapsychiczny umożliwia jego uczestnikom poszerzenie i pogłębienie świadomości dotyczącej własnych problemów emocjonalnych, ich przyczyn, jak i konsekwencji. Pozwala na lepsze zrozumienie siebie, efektywniejsze wykorzystywanie swoich predyspozycji, przezwyciężanie wewnętrznych ograniczeń i poznania swoich możliwości. Jego celem jest także zwiększenie samoświadomości i samoakceptacji. Pozwala na spojrzenie w głąb siebie, a w konsekwencji efektywniejsze tworzenie relacji z innymi ludźmi.