Cennik Instytut Badań

                                         Usługa Cena              
Konsultacja biegłego psychologa sądowego – stacjonarna lub online 350,00 zł
Konsultacja/Porada psychologiczna (stacjonarna lub online) z możliwo-ścią dalszej diagnozy i opinii wycenianych indywidualnie 250,00 zł
Terapia psychologiczna – stacjonarna lub online 250,00 zł
Konsultacja/Porada seksuologiczna (stacjonarna lub online) z możliwością dalszej diagnozy i opinii wycenianej indywidualnie 250,00 zł
Terapia seksuologiczna – stacjonarna lub online 250,00 zł
Konsultacja/Porada psychoterapeutyczna (stacjonarna lub online) z moż-liwością dalszej diagnozy i opinii wycenianych indywidualnie 250,00 zł
Psychoterapia – stacjonarna lub online 250,00 zł
Konsultacja/Porada pedagogiczna – stacjonarna lub online z możliwością dalszej diagnozy i opinii wycenianej indywidualnie 250,00 zł
Terapia pedagogiczna – stacjonarna lub online 250,00 zł
Pedagogiczna praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 250,00 zł
Konsultacja/Porada logopedyczna (stacjonarna lub online) z możliwością dalszej diagnozy i opinii wycenianej indywidualnie 250,00 zł
Terapia logopedyczna – stacjonarna lub online 250,00 zł
Konsultacja biegłego psychologa sądowego z zakresu z psychologii mał-żeńskiej i rodzinnej – stacjonarna lub online 350,00 zł
Konsultacja biegłego psychologa sądowego z zakresu psychologii trans-portu – stacjonarna lub online 350,00 zł
Konsultacja biegłego psychologa sądowego z zakresu zjawiska alienacji rodzicielskiej – stacjonarna lub online 350,00 zł
Konsultacja biegłego psychologa sądowego z zakresu psychologicznych badań na broń – stacjonarna lub online 350,00 zł
Konsultacja biegłego psychologa sądowego z zakresu psychologii – sta-cjonarna lub online   350,00 zł
Wizyta domowa – psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, psycho-terapeutyczna 500,00 zł

Ekspertyzy w kierunku alienacji rodzicielskiej

Ekspertyzy w kierunku opieki naprzemiennej

Ekspertyzy w kierunku sytuacji rodzinnej, stanu psychicznego dziecka, potrzeb dzieci i dorosłych

Wycena indywidualna
Analizy krytyczne opinii psychologicznych i innych pism Wycena indywidualna

Analizy krytyczne OZSS

Analizy krytyczne opinii seksuologicznych

Analiza krytyczna opinii psychologiczno-psychiatrycznych

Analiza psychologiczna nagrań, SMS i maili i innych

Analizy psycholingwistyczne opinii, protokołów i innych dokumentów

Wycena indywidualna
Lekcje psychologii 250,00 zł
Badania psychologiczne z zakresu psychologii dzieci i dorosłych, psy-chologii rodziny i klinicznej – stacjonarne lub online Wycena indywidualna
Treningi Kompetencji Rodzicielskich Wycena indywidualna
Psychoterapia rozwojowa – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia indywidualna – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia grupowa – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia zaburzeń adaptacyjnych – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia powypadkowa – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia po śmierci tragicznej – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia par – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia małżeństw – stacjonarna lub online 250,00 zł
Pomoc psychologiczna dla rodzin międzykulturowych 250,00 zł
Pomoc psychologiczna dla związków transseksualnych 250,00 zł
Pomoc psychologiczna dla związków homoseksualnych 250,00 zł
Psychoterapia LGBTQ – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia rodzinna 250,00 zł
Psychoterapia dzieci – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia młodzieży – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia sąsiedzka 250,00 zł
Psychoterapia osób w wieku emerytalnym 250,00 zł
Psychoterapia rodzeństwa – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia osób uzależnionych – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia osób współuzależnionych – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia nerwic – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia depresji – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia zaburzeń lękowych – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia ataków paniki – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia zaburzeń osobowości – stacjonarna lub online 250,00 zł
Śmiechoterapia 250,00 zł
Metody Simontona 250,00 zł
Psychoterapia bulimii – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia żarłoczności – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia anoreksji – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia uzależnień behawioralnych – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia PTSD – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia dla studentów – stacjonarna lub online 250,00 zł
Psychoterapia własna psychologów i psychoterapeutów – stacjonarna lub online 250,00 zł
Wsparcie psychologiczne przed randką 250,00 zł
Wsparcie dla eurosierot 250,00 zł
Psychoterapia eurosierot 250,00 zł
Doradztwo zawodowe konsultacja bez testów 250,00 zł
Interwencja kryzysowa 250,00 zł
Analiza marzeń sennych  w wybranym paradygmacie Wycena indywidualna 
Szkolenia indywidualne  Wycena indywidualna 
Korepetycje z psychologii 250,00 zł
Lekcje asertywności 250,00 zł
Lekcje przywództwa 250,00 zł
Lekcje pozytywnego myślenia 250,00 zł
Trening zastępowania agresji 1 godzina 250,00 zł
Trening pewności siebie 1 godzina 250,00 zł
Zamówienie bajki terapeutycznej online 700,00 zł
Porady dla rodziców online 250,00 zł
Doradztwo psychologiczne w tworzeniu wizerunku strony www Wycena indywidualna 
Porady dotyczące rozwoju osobowości 250,00 zł
Pomoc psychologiczna - Mitomania 250,00 zł
Pomoc psychologiczna - Kleptomania 250,00 zł
Wydanie zaświadczenia 250,00 zł
Wydanie rekomendacji 1500,00 zł
Pomoc psychologiczna przy rozwodach 250,00 zł
Pomoc psychologiczna przy zawodach miłosnych 250,00 zł
Psychoedukacja rodziców 250,00 zł
Psychoedukacja dotycząca metod wychowawczych 250,00 zł
Psychoedukacja dot. form stymulowania rozwoju dziecka 250,00 zł
Psychoedukacja dot. uzależnień 250,00 zł
Psychoedukacja dot. stylu życia 250,00 zł
Psychoedukacja w szkołach 250,00 zł
Psychoedukacja w sytuacjach traumy 250,00 zł
Pomoc psychologiczna – wzrost potraumatyczny 250,00 zł
Psychoprofilaktyka 250,00 zł
Psychoprofilaktyka uzależnień 250,00 zł
Psychoprofilaktyka otyłości 250,00 zł
Psychoprofilaktyka wykorzystywania seksualnego 250,00 zł
Psychoprofilaktyka dotycząca sekt 250,00 zł
Psychoprofilaktyka zaburzeń emocjonalnych 250,00 zł
Coaching 250,00 zł
Coaching indywidualny 250,00 zł
Coaching grupowy 250,00 zł
Coaching w firmach 250,00 zł
Coaching rodzicielski 250,00 zł
Life coaching 250,00 zł
Buisiness coaching 250,00 zł
Coaching zdrowia 250,00 zł
Coaching pozytywny 250,00 zł
Coaching I generacji 250,00 zł
Coaching II generacji 250,00 zł
Konsultacje psychologiczne medycyny pracy 250,00 zł
Badanie dla kierowców (psychotesty) 150,00 zł
Psychotesty dla sprawców wypadku 150,00 zł
Psychotesty po utracie prawa jazdy za punkty 250,00 zł
Psychotesty po utracie prawa jazdy z powodu alkoholu 150,00 zł
Badania inspektorów drogowych 150,00zł
Badania egzaminatorów prawa jazdy 150,00 zł
Badania instruktorów prawa jazy 150,00 zł
Badania z zakresu medycyny pracy osób wykonujących zawody wymaga-jące szczególnej sprawności psychomotorycznej 150,00 zł
Psychotesty operatorów żurawi, koparkoładowarek, wózków widłowych i innych 150,00 zł
Badania na broń 1200,00 zł
Badania na broń Palmera 1200,00 zł
Badania sędziów i prokuratorów 300,00 zł
Badania kuratorów rodzinnych, sądowych, społecznych 300,00 zł
Badania syndyków 300,00 zł
Badania strażników gminnych i miejskich 300,00 zł
Badania osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa 300,00 zł
Badania pracowników ochrony fizycznej 250,00 zł
Badania pracowników zabezpieczenia technicznego 250,00 zł
Badanie osób bezpośrednio zajmujących się wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przezna-czeniu policyjnym i wojskowym 250,00 zł
Badania preferencji zawodowych 1500,00 zł
Opinie psychologiczne po wypadkach i badania 1200,00 zł
Psychoedukacja bezpieczeństwa 250,00 zł
Badania odwoławcze 800,00 zł
Badania Starszych Strażników Leśnych 300,00 zł
Badania Strażników Leśnych 300,00 zł
Bezpieczeństwo drogowe 300,00 zł
Konsultacje dla kandydatów do Służb Mundurowych 250,00 zł
Diagnoza i opinie psychologiczno - pedagogiczne Od 900,00 zł
Dysleksja 950,00 zł
Dyskalkulia 950,00 zł
Dysgrafia 950,00 zł
Dysortografia 950,00 zł
Dyspraksja 950,00 zł
Dyspraksja 550,00 zł
Praca dzieci 350,00 zł
Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia  900,00 zł
Pomoc psychologiczno pedagogiczna 900,00 zł
Zwolnienia z drugiego języka obcego 600,00 zł
Zajęcia wzmacniające koncentrację 250,00 zł
Trening pamięci i uczenia się 250,00 zł
Pomoc w trudnościach szkolnych 250,00 zł
Pomoc dla przedszkolaków 250,00 zł
Pomoc w trudnościach w relacjach rówieśniczych 250,00 zł
Leczenie fobii szkolnej 250,00 zł
Odkrywanie talentów Od 1200,00 zł
Pomoc psychologiczna przy zagrożeniu sektami 250,00 zł
Profilaktyka uzależnień 250,00 zł
Przygotowanie dziecka do pojawienia się rodzeństwa 250,00 zł
Pomoc w konfliktach z rodzeństwem 250,00 zł
Pomoc psychologiczna po śmierci rodzica lub opiekuna w wyniku choroby, wypadku i innych zdarzeń losowych 250,00 zł
Szkolenia miękkie  Wycena indywidualna
Szkolenia twarde  Wycena indywidualna
Szkolenia biznesowe  Wycena indywidualna
Szkolenia BHP  Wycena indywidualna
Treningi intrapsychiczne  Wycena indywidualna
Treningi interpersonalne  Wycena indywidualna
Szkolenia indywidualne  Wycena indywidualna
Szkolenia on-line  Wycena indywidualna
Szkolenia dla psychologów i studentów psychologii  Wycena indywidualna
Wywiady, reportaże dotyczące miłości 1500,00 zł
Psychologiczna porada matrymonialna 250,00 zł
Badanie psychologiczne gotowości do związku 1250,00 zł
Psychoedukacja w zakresie tematu miłości 250,00 zł
Warsztat o miłości  Wycena indywidualna
Wywiady o miłości  Wycena indywidualna
Wykaz literatury o miłości 250,00 zł
Porady dla zakochanych 250,00 zł
Psychoterapia w sytuacji zdrady 250,00 zł
Pomoc psychologiczna w zakresie poprawy jakości komunikacji 250,00 zł
Pomoc psychologiczna w sytuacji adopcji 250,00 zł
Psychoterapia w obliczu rozwodu 250,00 zł
Przygotowanie dziecka do rozwodu 250,00 zł
Psychoterapia niepłodności 250,00 zł
Psychoterapia rodziny z osobą chorą 250,00 zł
Mediacje 250,00 zł
Diagnoza zasobów rodzinnych Wycena indywidualna
Psychoedukacja dotycząca profilaktyki zdrowia psychicznego dziecka 250,00 zł
Diagnoza neuropsychologiczna Od 900,00 zł
Psychoedukacja w zakresie adaptacji do emerytury 250,00 zł
Ocena zdolności do sporządzenia testamentu 650,00 zł
Diagnoza otępień 800,00 zł
Pomoc neuropsychologiczna w chorobie Parkinsona 850,00 zł
Pomoc neuropsychologiczna w chorobie Alzhaimera 850,00 zł
Pomoc neuropsychologiczna w przypadku urojeń o podłożu otępiennym 850,00 zł
Badanie pamięci 1550,00 zł
Badanie uwagi i koncentracji 1550,00 zł
Rehabilitacja neuropsychologiczna 250,00 zł
Rehabilitacja neuropsychologiczna po wylewie 250,00 zł
Rehabilitacja neuropsychologiczna po wypadku 250,00zł
Rehabilitacja neuropsychologiczna po zawale 250,00 zł
Praca z pamięcią i inteligencją 250,00 zł
Psychoedukacja osób starszych 250,00 zł
Psychoedukacja w sytuacji wdowieństwa 250,00 zł
Psychoedukacja w sytuacji samotności 250,00 zł
Psychoedukacja w sytuacji konfliktów z dziećmi 250,00 zł
Samobójstwa – pomoc psychologiczna i psychoedukacja 250,00 zł
Psychoedukacja dotycząca związków osób starszych 250,00 zł
Psychoedukacja z zakresu rozwoju osób starszych 250,00 zł
Konsultacja psychologiczna z andragogiką 250,00 zł
Sesja profesjonalnego relaksu dla osób dojrzałych 250,00 zł
Psychoedukacja z zakresu długowieczności 250,00 zł
Badanie wariografem   Wycena indywidualna
Rekrutacja pracownika przy pomocy wariografu   Wycena indywidualna
Pomoc w przygotowaniu się do zmian 250,00 zł
Psychoedukacja – Inteligencja emocjonalna 250,00 zł
Wywiady, reportaże dotyczące transseksualizmu Wycena indywidualna 
Wywiady, reportaże dotyczące agorafobii Wycena indywidualna 
Wywiady, reportaże dotyczące sekt  Wycena indywidualna 
Psychoedukacja w zjawiskach społecznych 250,00 zł
Pomoc psychologiczna przy zmianie zawodu u osób dojrzałych 250,00 zł

 

 

Cennik Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

                                             Usługi Cena            
Diagnoza i opinie psychologiczno - pedagogiczne Od 900,00 zł
Dysleksja 950,00 zł
Dyskalkulia 950,00 zł
Dysgrafia 950,00 zł
Dysortografia 950,00 zł
Dyspraksja 950,00 zł
Badanie dojrzałości szkolnej                          550,00 zł
Praca dzieci 350,00 zł
Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia 900,00 zł
Pomoc psychologiczno pedagogiczna 900,00 zł
Zwolnienia z drugiego języka obcego 600,00 zł
Zajęcia wzmacniające koncentrację 250,00 zł
Trening pamięci i uczenia się 250,00 zł
Pomoc w trudnościach szkolnych 250,00 zł
Pomoc dla przedszkolaków 250,00 zł
Pomoc w trudnościach w relacjach rówieśniczych 250,00 zł
Leczenie fobii szkolnej 250,00 zł
Terapia pedagogiczna – stacjonarna lub online 250,00 zł
Pedagogiczna praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 250,00 zł
Diagnoza i opiniowanie dotyczące mobbingu szkolnego  Od 1000,00 zł
Pomoc psychologiczna w przypadku mobbingu szkolnego 250,00 zł

 

 

Przeprowadzamy badania psychologiczne i pozostałe następującymi testami - Inteligencja

 

                                             Testy Cena            
APIS-P(R) - Bateria Testów APIS-P(R) 350,00 zł
APIS-Z(R) Bateria testów APIS-Z(R) 350,00 zł
CFT 1-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 1 zrewidowana przez Rudolfa H. Weiβa i Jürgena Osterlanda 250,00 zł
CFT 20-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 2 zrewidowana przez R. H. Weiβa we współpracy z B.Weiβem 250,00 zł
CFT 3 Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – Wersja 3 Raymonda B. Cattella i Alberty K.S. Cattell 250,00 zł
DMI-2 - Diagnoza Możliwości Intelektualnych - 2 (DMI-2M, DMI-2S) 300,00 zł
DSR Plus – Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Plus                           450,00 zł
IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat 950,00 zł                           950,00 zł
IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym 950,00 zł
KR Kwestionariusz Refleksyjności 250,00 zł
Leiter-3 Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie trzecie 950,00 zł
MFF Test Porównywania Znanych Kształtów Jerome’a Kagana – wydanie drugie 250,00 zł 
OMNIBUS - Test Inteligencji OMNIBUS 450,00 zł 
TIS - Bateria Testów TIS 250,00 zł 
TMK - Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej 250,00 zł 
TMS-K - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Klasyczna 250,00 zł 
TMS-Plus - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Plus 250,00 zł 
TMS-R - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Równoległa 250,00 zł 
TMZ - Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych 250,00 zł 
TPE Test Płynności Ekspresyjnej 250,00 zł 
TRS-S, TRS-Z Test Rozumienia Słów – Wersja Standard i Wersja dla Zaawansowanych 250,00 zł 
TSD Test Słownikowy dla Dzieci 250,00 zł 
WAIS-R (PL) - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych - Wersja Zrewidowana. Renormalizacja 2004 480,00 zł 
WISC®-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte 480,00 zł 
WS/ZF-R Test Słów i Test Liczb Rudolfa H. Weiβa 250,00 zł 
ZTU - Zestaw Testów Uzdolnień 300,00 zł 

 

 

Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne 

 

                                         Usługa Cena              
DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej 250,00 zł 
INTE - Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE 250,00 zł 
KKS - Kwestionariusz Kompetencji Społecznych 250,00 zł 
PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 250,00 zł 
PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych 250,00 zł 
SIE-T - Skala Inteligencji Emocjonalnej - Twarze 250,00 zł 
TRE - Test Rozumienia Emocji                                  250,00 zł

 

 

Kreatywność 

 

 

 

                                         Usługa Cena              
TCT-DP - Rysunkowy Test Twórczego Myślenia 250,00 zł 
TPE Test Płynności Ekspresyjnej 250,00 zł 

 

 

 

Neuropsychologia

 

 

                                             Testy Cena            
BENTON - Test Pamięci Wzrokowej Bentona 300,00 zł
CTT - Kolorowy Test Połączeń wersja dla Dorosłych 250,00 zł
CVLT - Kalifornijski Test Uczenia się Językowego 450,00 zł
DCS-II Niewerbalny Test Uczenia się i Pamięci 250,00 zł
KPD Kwestionariusz do Pomiaru Depresji 250,00 zł
MINIMENTAL - Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE) 250,00 zł
RFFT - Test Płynności Figuralnej Ruffa                  250,00 zł
RHLB-PL - Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu 250,00 zł
WCST - Test Sortowania Kart z Wisconsin 450,00 zł

 

 

Osobowość – wielowymiarowe kwestionariusze

 

 

                                         Usługa Cena              
ACL - Lista Przymiotnikowa ACL (Adjective Check List) 350,00 zł 
CUIDA - Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów 350,00 zł 
EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej EPQ-R(S) 250,00 zł 
MMPI®-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 450,00 zł 
NEO-FFI - Inwentarz Osobowości NEO-FFI 250,00 zł 
NEO-PI-R Inwentarz Osobowości 350,00 zł 
TO - Test Osobowości *                  250,00 zł
TO-Z - Test Osobowości i Zainteresowań * 250,00 zł 

 

 

Osobowość – różne cechy

 

 

                                         Usługa Cena              
BHI-12 - Kwestionariusz Nadziei Podstawowej BHI-12 250,00 zł 
BIP Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy 250,00 zł 
CUIDA - Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów 350,00 zł 
FCZ-KT(R) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej 250,00 zł
GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności 250,00 zł 
IAS Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Jerry’ego S. Wigginsa 350,00 zł 
KBPK-R Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli – wersja zrewidowana 250,00 zł
KMC - Kwestionariusz Metafory Czasu 250,00 zł 
KNS - Kwestionariusz Nadziei na Sukces 250,00 zł 
KompOs - Skala Kompetencji Osobistej 250,00 zł 
KSS - Satysfakcja Seksualna w Bliskich Związkach* 250,00 zł 
KU - Kwestionariusz Ustosunkowań KU 250,00 zł 
LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego 250,00 zł 
LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć 250,00 zł 
LOT-R - Test Orientacji Życiowej 250,00 zł 
MSEI - Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI 250,00 zł 
Poker Osobowościowy (Personality Poker) Wycena indywidualna zł 
PT Kwestionariusz Pozytywności 350,00 zł 
RISB - Test Niedokończonych Zdań Rottera, wersja dla dzieci, młodzieży i dorosłych 250,00 zł 
SCID-5-PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5 450,00 zł 
SCID-I Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń z Osi I DSM-IV-TR 450,00 zł 
SD - Skala Dyrektywności 250,00 zł 
SES - Skala Samooceny Rosenberga 250,00 zł 
SPK-DP - Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych 250,00 zł 
SPO Skala Postaw Obywatelskich 250,00 zł 
STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI 250,00 zł 
STAIC - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci 250,00 zł 
SUPIN - Skala uczuć pozytywnych i negatywnych 250,00 zł 
SWLS - Skala Satysfakcji z Życia 250,00 zł 
TIC Test Intentio Consensio (Ocena potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy) 250,00 zł 
TKR Test Kompetencji Rodzicielskich 350,00 zł 
UMACL - Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL 250,00 zł 

 

 

Osobowość – projekcyjne

 

 

                                         Usługa Cena              
CAT-A - Test Apercepcji I Tematycznej dla Dzieci - Wersja z Postaciami Zwierząt 450,00 zł 
CAT-H - Test Apercepcji Tematycznej dla Dzieci - Wersja z Postaciami Ludzi 450,00 zł 
CAT-S - Suplement do Testu Apercepcji dla Dzieci 450,00 zł 
FTT - Test Bajek* 450,00 zł 
RISB - Test Niedokończonych Zdań Rottera 250,00 zł 
ROR Test Rorschacha - tablice Wycena indywidualna
Scenotest Wycena indywidualna
TAT - Test Apercepcji Tematycznej 450,00 zł
TPB - Test Piramid Barwnych * 450,00 zł

 

 

Rodzina

 

 

                                         Usługa Cena              
CDI 2 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży
250,00 zł 
CONNERS 3 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących 350,00 zł 
CUIDA - Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów 350,00 zł 
KKM - Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej* 450,00 zł 
KKMiP - Komunikacja w bliskich związkach*
450,00 zł 
KPR-Roc - Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców*                  350,00 zł
KRR - Kwestionariusz Relacji Rodzinnych* 850,00 zł
KRR Kwestionariusz Ról Rodzinnych 250,00 zł
KSP - Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych* 250,00 zł
PSI-4 Inwentarz Stresu Rodzicielskiego 350,00 zł
SIPA Inwentarz Stresu Rodzicielskiego dla Rodziców Nastolatków
350,00 zł
SOR - Skale Oceny Rodziny 450,00 zł
SPR-2 - Rodzice a młodzież* 450,00 zł
TKR Test Kompetencji Rodzicielskich 350,00 zł
Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic-Dziecko 350,00 zł

 

 

Stres

                                         Usługa Cena              
CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych 250,00 zł 
COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 250,00 zł 
DS14 - Skala do Pomiaru Typu D 250,00 zł 
JSR - Jak Sobie Radzisz? 250,00 zł 
KPS - Kwestionariusz Poczucia Stresu* 250,00 zł 
Mini-COPE - Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 250,00 zł 
PSS-10 - Skala Odczuwanego Stresu                  250,00 zł
SIPA Inwentarz Stresu Rodzicielskiego dla Rodziców Nastolatków 350,00 zł 

 

 

Szkoła

 

 

                                             Testy Cena            
ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu 350,00 zł 
CDI 2 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży 250,00 zł 
CSS3 - Czytanie Sensownych Słów dla klasy III 250,00 zł 
CONNERS 3 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących 350,00 zł 
CSS5 - Czytanie Sensownych Słów dla klasy V 250,00 zł 
DOMEK - Domek Krasnoludków 250,00 zł 
DYK3 - Dyktando dla klasy III 250,00 zł 
DYK5 - Dyktando dla klasy V 250,00 zł 
DYSLEKSJA 3 - Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej 950,00 zł 
IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat 950,00 zł 
IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym 950,00 zł 
Łatysz 250,00 zł 
NJ - Nieznany Język 250,00 zł 
SIPA Inwentarz Stresu Rodzicielskiego dla Rodziców Nastolatków 250,00 zł 
SKALA F - Skala Umiejętności Fonologicznych* 250,00 zł 
SKREŚL - Czytanie ze Skreśleniami 250,00 zł 
UF3 - Usuwanie Fonemów dla klasy III 250,00 zł 
UF5 - Usuwanie Fonemów dla klasy V 250,00 zł 
UZ - Uzupełnianie Zdań 250,00 zł 
ZETO - Zetotest 250,00 zł 
Ja Wobec Klasy - Klasa Wobec Mnie 450,00 zł 

 

 

Temperament

 

 

                                         Usługa Cena              
EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej EPQ-R(S) 250,00 zł 
FCZ-KT(R) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej 250,00 zł 
PTS - Kwestionariusz Temperamentu PTS
250,00 zł 

 

 

Testy HR

 

 

 

                                         Usługa Cena              
BIP Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy 250,00 zł 
CwP - Skala Człowiek w Pracy 250,00 zł 
LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego 250,00 zł 
LJI Sytuacyjny Test Menedżerski 250,00 zł 
LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć 350,00 zł 
Poker Osobowościowy (Personality Poker) Wycena indywidualna 
TIC Test Intentio Consensio (Ocena potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy)                                                250,00 zł
WERK Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi 250,00 zł 
WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP 350,00 zł 

 

 

Wartości

 

 

                                         Usługa Cena              
HERMANS - Metoda Konfrontacji z Sobą Hermansa - 2000 Wycena indywidualna 
HERMANS-CD Metoda Konfrontacji z sobą Hermansa 2000 program do obliczania wyników Wycena indywidualna 
KPŻ - Kwestionariusz Postaw Życiowych 250,00 zł 
LWO - Lista Wartości Osobistych 250,00 zł 
RVS - Skala Wartości Rokeacha 250,00 zł 

 

 

Zainteresowania

 

 

                                         Usługa Cena              
TO-Z - Test Osobowości i Zainteresowań * 250,00zł 
TZ - Test Zainteresowań * 250,00zł 
WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP 350,00zł 
Wstępna Orientacja Zawodowa WOZ - program komputerowy 250,00zł 

 

 

Narzędzia do badania osób niepolskojęzycznych

 

 

                                         Usługa Cena              
Funkcjonalna Ocena Trudności Szkolnych Uczniów przybyłych z Ukrainy (FOTSU) Wycena indywidualna 
Niewerbalny Test Inteligencji TONI-4 Wycena indywidualna
Niewerbalny Test Sortowania Kart Stroopa NSCST Wycena indywidualna 
Sprawdziany Mat I-III. Arkusze - wersja ukraińska Wycena indywidualna
Sprawdziany Mat IV-VIII. Arkusze - wersja ukraińska Wycena indywidualna 
Ukraińsko-Angielski Kwestionariusz Analizy Rozwoju oraz Aktualnych Trudności Dzieci i Młodzieży  Wycena indywidualna
Ukraińsko-Polski Kwestionariusz Analizy Rozwoju oraz Aktualnych Trudności Dzieci i Młodzieży Wycena indywidualna
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS (ukraińskojęzyczne) Wycena indywidualna
Zestaw Kwestionariuszy Becka dla Dzieci i Młodzieży BYI-2: BSCI-Y, BAI-Y, BDI-Y, BANI-Y, BDBI-Y (ukraińsko- i rosyjskojęzyczne) Wycena indywidualna Wycena indywidualna
Inwentarz Depresji Becka BDI-II (ukraińsko- i rosyjskojęzyczne) Wycena indywidualna
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży CDI-2 (ukraińskojęzyczne) Wycena indywidualna
Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów CUIDA (ukraińsko- i rosyjskojęzyczne) Wycena indywidualna
Inwentarz Osobowości NEO-FFI (ukraińskojęzyczne) Wycena indywidualna
Test Kompetencji Rodzicielskich TKR (ukraińsko- i rosyjskojęzycznych) Wycena indywidualna

 

 

Narzędzia diagnozy klinicznej i edukacyjnej

 

 

                                         Usługa Cena              
Bateria diagnozy funkcji poznawczych - wersja skrócona. PU1 LITE Wycena indywidualna 
Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat Wycena indywidualna Wycena indywidualna
Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 13-16 lat Wycena indywidualna
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich - wersja skrócona. BATERIA-8S Wycena indywidualna 
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów powyżej 16. roku życia. BATERIA-16 plus Wycena indywidualna 
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat - wersja skrócona. BATERIA-10/12S Wycena indywidualna 
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 13-15 lat. BATERIA 13/15 Wycena indywidualna
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat. BATERIA-10/12 Wycena indywidualna
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat. Bateria-7/9 Wycena indywidualna
Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich - WERSJA SKRÓCONA. BATERIA-5/6S Wycena indywidualna
Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Rewizja 2015. Bateria-5/6R Wycena indywidualna
Diagnoza Rozwoju Osobowościowego Młodzieży Niedostosowanej Społecznie DROM Wycena indywidualna Wycena indywidualna
Diagnoza Więzi Rodzinnych Dzieci i Młodzieży Wycena indywidualna
Funkcjonalna Ocena Trudności Szkolnych Uczniów przybyłych z Ukrainy (FOTSU) Wycena indywidualna
Krótka Skala Rozwoju Dziecka KSRD od 12 m.ż. do 12 r.ż. Wycena indywidualna
Krótka Skala Rozwoju Niemowlęcia od 1 do 12 m.ż. Wycena indywidualna
Kwestionariusz Agresywności Młodzieży - KAMRE2 350,00 zł
Kwestionariusz Agresywności Młodzieży - Reaktywność Emocjonalna KAMRE 350,00 zł 
Kwestionariusz Relacji z Rodzeństwem w okresie adolescencji KRR 350,00 zł 
Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R 350,00 zł 
Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji REHAB Wycena indywidualna
Neuropsychologiczna Diagnoza Dziecka NDD Wycena indywidualna
Niewerbalny Test Inteligencji TONI-4 Wycena indywidualna
Niewerbalny Test Sortowania Kart Stroopa NSCST Wycena indywidualna
Obrazkowy Test Słownikowy - Rozumienie OTSR 350,00 zł
Profil Sensoryczny Dziecka PSD 250,00 zł
Profil sprawności grafomotorycznych PSG 250,00 zł
Profil Zainteresowań Zawodowych dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych 250,00 zł
Profil zainteresowań zawodowych PZZ 350,00 zł
Skala Gotowości Matematycznej i Ryzyka Dyskalkulii SGMiRD   Wycena indywidualna
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) Wycena indywidualna
Skala oceny sprawności grafomotorycznych SOSG 250,00 zł
Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego SOWKUT 350,00 zł
Skala Rozwoju Emocjonalnego dzieci w wieku 3-6 lat. SkaRE 250,00 zł
Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły SRD6 250,00 zł
Skale Objawowe Zaburzeń Lękowych SOZL – Agorafobia, Napady paniki, Mutyzm wybiórczy, Fobia specyficzna, Lęk separacyjny, Lęk uogólniony, Lęk społeczny 450,00 zł
Skale Objawowe Zaburzeń Okresu Adolescencji – Zaburzenia zachowania, Nadpobudliwość psychoruchowa, Zaburzenia odżywiania, Depresja, Ryzyko prób samobójczych  450,00 zł
Sortowanie Kart dla Dzieci SKD 350,00 zł
Test czytania głośnego - Dom Marka. [DM] 250,00 zł
Test Fluencji Słownej (TFS) 250,00 zł
Test Relacji Rodzinnych (TRR) 1200,00 zł
Test Uczenia się Słuchowego TUS 250,00 zł
Testy cichego czytania dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych TCC 250,00 zł
Wielowymiarowy Kwestionariusz Nastawienia WKN 250,00 zł
Zaburzenia okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (ZONiWD-2) – Lęk separacyjny, Lęk społeczny, Mutyzm wybiórczy, Zaburzenia adaptacyjne, Lęk uogólniony, Zespół Touretta, Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, Reaktywne zaburzenia przywiązania, Zaburzenia selektywności przywiązania 450,00 zł
Zaburzenia okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (ZONiWD) – Depresja, Autyzm, Zaburzenia snu, Nadmierna płaczliwość, Przejadanie się, Utrata łaknienia, Atypowe zaburzenia jedzenia, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, Rozwojowe zaburzenie koordynacji. 450,00 zł
Zestaw diagnozy podstawowej dla przedszkoli  Wycena indywidualna
Zestaw diagnozy pogłębionej dla przedszkoli Wycena indywidualna
Zestaw metod diagnozy lateralizacji Wycena indywidualna
Zestaw metod diagnozy trudności w czytaniu. Test Dekodowania Wycena indywidualna
Zestaw Spr. Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Edukacja wczesnoszkolna. Klasa III/IV Wycena indywidualna
Zestaw sprawdzianów polonistycznych dla PPP. Szkoła podstawowa Wycena indywidualna
Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Edukacja Wczesnoszkolna. Wycena indywidualna
Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasy IV-VIII Wycena indywidualna
Znormalizowane Sprawdziany Znajomości Zasad Ortograficznych dla uczniów klas II-VI  Wycena indywidualna

 

 

 

Narzędzia diagnozy w organizacji 

 

 

Usługa Cena 
Narzędzia diagnozy klinicznej i edukacyjnej Wycena indywidualna
Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R Wycena indywidualna
Psychokognitywne Skale Efektywności Zawodowej MINDSET® Wycena indywidualna
Skale Oceny Stanu Psychicznego Pracownika SOSPP Wycena indywidualna
System Profilowania Kompetencji PROFILSET® Wycena indywidualna
TECHNOSTRES. Skale do pomiaru sposobu postrzegania technologii Wycena indywidualna

 

                                         Usługa Cena              
Kwestionariusz Celów Aktywności Fizycznej KCAF Wycena indywidualna
Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R Wycena indywidualna
Kwestionariusz Relacji z Rodzeństwem w okresie adolescencji KRR Wycena indywidualna
Kwestionariusz SATAQ 3 Wycena indywidualna
Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji REHAB Wycena indywidualna
Piękno i Zdrowie PIZ Wycena indywidualna
Skala Oceny Ciała (Body Esteem Scale) Wycena indywidualna
Wiedza i Nawyki Żywieniowe WINŻ Wycena indywidualna

 

 

 

 

Znormalizowane Sprawdziany Znajomości Zasad Ortograficznych dla uczniów klas II-VI