Studentom i absolwentom psychologii oraz pedagogiki oferujemy:

  • Możliwość odbycia obligatoryjnych i nieobligatoryjnych (odpłatnych) praktyk studenckich zakończonych wydaniem referencji,
  • Możliwość odbycia stażu w ramach środków unijnych z Urzędu Pracy;
  • Możliwość odbycia wolontariatu.

NASZĄ OFERTĘ DOPASOWUJEMY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB