Konsulting

Jest propozycją kierowaną do firm, które chcą się zmieniać i rozwijać.

 

Mogą to być instytucje, które zauważyły u siebie jakiegoś rodzaju braki, w których pojawiają się niepokojące zjawiska (jak np.: spadek motywacji pracowników, duża rotacja, konflikty w zespole), bądź takie, które chcą się rozwijać i doskonalić.

Konsulting rozpoczyna się od wstępnego rozpoznania profilu i potrzeb firmy, a następnie pogłębionego badania potrzeb
z wykorzystaniem wywiadu i rozmowy kierowanej, badań ankietowych oraz metody Chińskiego portretu. W ten sposób określa się obszary działania i cele rozwojowe firmy.

 

Dalsza praca planowana jest indywidualnie i może obejmować m.in.:

 1. Określenie kultury organizacyjnej firmy.

 2. Rozpoznanie przyczyn konfliktów i wskazanie sposobów ich rozwiązywania
  i zapobiegania.

 3. Ocenę komunikacji w zespołach z uwzględnieniem mocnych stron i obszarów do zmiany.

 4. Pomoc w rekrutacji pracowników poprzez:

 1. wsparcie w stworzeniu wywiadu rekrutacyjnego;

 2. określenie psychologicznego portretu predyspozycji skutecznego pracownika na poszczególnych rodzajach stanowisk.

 1. Opracowanie planu wdrożenia metod wspierania rozwoju pracowników.

 2. Przygotowanie systemu oceny pracowników.

 3. Opracowanie systemu motywacyjnego.

Pracę kończy ewaluacja i sporządzenie raportu podsumowującego.

Czas realizacji i koszt ustalany jest indywidualnie