Logopedia

Zadaniem logopedii jest niwelowanie wszelkich zaburzeń mowy, a także opracowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych. Wczesna interwencja logopedyczna pozwala na wczesne wykrycie wad wymowy.

Wyróżnia się:

 • Balbutologopedię, zajmującą się terapią osób jąkających się (Czym jest jąkanie? Skąd się bierze jąkanie? Jakie są skutki jąkania?)

 • Surdologopedię, zajmującą się problemami językowymi osób z upośledzeniem słuchu.

 • Ologofrenologopedię, zajmującą się wychowaniem językowym osób upośledzonych umysłowo.

 • Glottodydaktykę, czyli edukację językową. Przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania.

 • Neurologopedię, zajmującą się diagnozowaniem i terapią osób z uszkodzeniami neurologicznymi.

 • Zaburzenie mowy, czyli grupę zaburzeń objawiającą się trudnościami w zakresie mowy (nieprawidłowości w zakresie tonu głosu, artykulacji itp.)

 • Dysleksję, czyli zaburzenie, które objawia się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć problemów z nauką.

 • Terapia logopedyczna, czyli leczenie zaburzeń mowy. Diagnoza, profilaktyka oraz terapia logopedyczna.

Oferujemy i prowadzimy:

 • profesjonalną diagnozę i terapię,

 • diagnozę i usuwanie wad wymowy,

 • ćwiczenia poprawnej artykulacji głosek,

 • kontrolę kompetencji i sprawności komunikacyjnych,

 • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w przypadku jej brak mowy lub utraty,

 • kształtowanie mowy,

 • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu,

 • opracowanie indywidualnego programu logopedycznego,

 • pracę z dziećmi z problemami szkolnymi,

 • gry i zabawy, a także ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną.