Na terenie Instytutu działa Pracownia Wywiadów i Reportaży Psychoedukacyjnych. Spotkania organizowane są zarówno z myślą o dzieciach w wieku szkolnym, jak i młodych dorosłych. Przygotowujemy programy dyskusyjne oraz testy psychoedukacyjne, które służą doskonaleniu umiejętności osób młodych (praca w grupie, praca indywidualna), a także leczeniu wybranej grupy zaburzeń psychicznych. Metoda ta stanowi również wsparcie w przypadku pojawienia się trudności wychowawczych.

Psychoedukacja może przyjąć formę rozmowy w cztery oczy lub dyskusji w niewielkiej grupie. Prowadzona jest przez psychologa, który wcześniej zapoznał się z przypadkiem każdego uczestnika wywiadu. Moderator prowadzi również spotkania w formie rozmów, wywiadów i reportaży, które dotyczą różnych dziedzin życia, głównie związanych z funkcjonowaniem w grupie: rodzinnej, szkolnej, społecznej. Podczas spotkań zajmuje się takimi zagadnieniami, jak m.in.:

  • miłość,
  • transseksualizm,
  • mobbing,
  • agorafobia,
  • inteligencja emocjonalna.